Aktualności

Oficjalne logo finał‚u krajowego 36. OTBwRD

Na zlecenie Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego został‚o opracowane oficjalne logo finał‚u krajowego 36. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jego autorem jest Przemysław Janas.

W logotypie został‚a zawarta nazwa imprezy, miejsce i termin przeprowadzenia finał‚u krajowego oraz znaki organizatora (Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego) i gospodarza (Zespołu Szkół Miejskich nr 3 – Gimnazjum nr 2 z Oddział‚ami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle).

Logotyp będzie wykorzystywany w oficjalnych pismach oraz materiał‚ach promocyjnych związanych z organizacją… finał‚u krajowego.