Aktualności

Konferencja przed turniejami: BRD i MTM

W Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle odbyła się™ konferencja poświęcona organizacji finał‚ów gminnych i powiatowego XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz finał‚u powiatowego XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Gospodarzem spotkania byli: Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Andrzej Wędrychowicz oraz Naczelnik Wydział‚u Ruchu Drogowego nadkom. Andrzej Przebięda, a Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego reprezentowali: prezes Józef Biernacki oraz sekretarz Jerzy Adam.

Ponadto w konferencji wzięli udział‚: Waldemar Pieniowski (WRD KWP w Rzeszowie), Paweł Grześ› (WRD KWP w Rzeszowie), Dorota Krygowska (WORD w Krośnie), Ewa Piekarska (GOK w Kołaczycach), Jerzy Wickowski (Społeczne Liceum STO), Zenon Szura (Wójt Gminy Skołyszyn), Rafał‚ Papciak (Wójt Gminy Brzyska), Adam Smorul (Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle), Iwona Kamińska-Smorul (I LO w Jaśle), Jacek Śliż (Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle), Ryszard Zieliński (Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle), Paweł Dołęga (Zespół Szkół nr 4 w Jaśle), Krzysztof Płaziak (Zespół Szkół Technicznych w Jaśle), Dominik Mitoraj (Centrum Kształ‚cenia Praktycznego w Jaśle), Barbara Marrzał‚ (Urząd Gminy Nowy Żmigród), Artur Gał‚uszka (Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach), Marek Zajchowski (Urząd Gminy Jasło), Piotr Sikora (Zastępca Wójta Gminy Tarnowiec), Marek Bara (ZS w Trzcinicy), Daniel Baron (TV Obiektyw), Przemysław Janas (Jaslonet.pl), Damian Palar (terazJaslo.pl).

Szczegółowe informacje na temat Turnieju na stronie głównej w zakładce "Turnieje 2013".

(Józef Biernacki)