Aktualności

JKMiRD gospodarzem spotkania Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych

W Jasielskim Klubie Motorowym i Ratownictwa Drogowego odbyło się™ (28.02) spotkanie Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych.

W spotkaniu wzięli udział‚:

1) członkowie PROP

– Łukasz Kotulak – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Jasła i Regionu Jasielskiego;

– Stanisława Ablewicz – Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej;

– Stanisław Gołosiński – Stowarzyszenie im. Edwarda Wojtunia Skołyszyn;

– Jan Fuczek – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bieździedzkiej;

– Daniel Baron – Ochotnicza Straż Pożarna w Zał‚ężu;

– Józef Liniewski – Jasielskie Stowarzyszenie UTW;

– Wiesław Hap – Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego;

– Marta Łaba – Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Akacja” Załęże;

2) delegacji powiatu jasielskiego do Podkarpackiej ROP

– Ewa Piekarska – Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Roztokach;

– Józef Biernacki – Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego;

3) przewodniczący Podkarpackiej ROP

– Grzegorz Nowakowski;

4) członek Podkarpackiej ROP

– Anna Pakuła-Sacharczuk.

Tematem spotkania były m.in. zmiany zapisów w regulaminie PROP oraz możliwość‡ pozyskiwania środków zewną™trznych na inicjatywy społeczne przez stowarzyszenia dział‚ają…ce na terenie powiatu jasielskiego.

(Józef Biernacki)