Aktualności

Wizyta u Marszał‚ka Województwa Podkarpackiego

W dniu 22.01.2013 r. prezes JKMiRD Józef Biernacki oraz wiceprezes ZO PZM w Rzeszowie Jan Jędrzejko wzięli udział‚ w spotkaniu z Marszał‚kiem Województwa Podkarpackiego dr. Mirosławem Karapytą…. Dotyczyło organizacji finał‚u krajowego 36. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkół podstawowych i gimnazjalnych, który odbędzie się™ w dniach 4-6 czerwca 2013 r. w Jaśle.

 

Marszał‚ek zadeklarował‚ wsparcie finansowe i merytoryczne w/w przedsię™wzięcia. Turniej ten po raz pierwszy od 36 lat odbędzie się™ na terenie naszego województwa, stą…d wsparcie samorządu jest uzasadnione ze względu na walory promocyjne regionu. Do stał‚ych kontaktów z Urzą™dem Marszał‚kowskim w sprawie organizacji turnieju został‚ oddelegowany Wiesław Rygiel, dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Podkarpackiego.

 

Marszał‚ek odpowiedział‚ także pozytywnie na propozycją™ przyjścia funkcji przewodniczącego Komitetu Honorowego turnieju.

 

(JB)