Aktualności

Spotkanie inauguracyjne PROP III kadencji

W środę™ (30.01) odbyło się™ spotkanie inauguracyjne Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych III kadencji na lata 2013-2016. Wśród dwójki delegatów z powiatu jasielskiego do tego gremium jest prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.

Obok Józefa Biernackiego przedstawicielem powiatu jasielskiego w Podkarpackiej Radzie Organizacji Pozarządowych III kadencji został‚a Ewa Piekarska ze Stowarzyszenia „Unia Szkół” w Roztokach (gmina Tarnowiec).

Zostali wyłonieni podczas posiedzenia Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych, które odbyło się™ 21 stycznia 2013 r. w jasielskim Starostwie Powiatowym.

Nowe władze Rady na lata 2013-2016 tworzą… w powiecie jasielskim: Daniel Baron (OSP Załęże), Jerzy dę™biec (Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu), Stanisława Ablewicz (Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej), Stanisław Gołosiński (Stowarzyszenie im. Edwarda Wojtunia Skołyszyn), Jan Fuczek (Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bieździedzkiej), Józef Liniewski (Jasielskie Stowarzyszenie UTW), Wiesław Hap (Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego), Marta Łaba (Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Akacja” Załęże), Łukasz Kotulak (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Jasła i Regionu Jasielskiego „Nasz dom”).

Pierwsze posiedzenie Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych odbyło się™ w Urzędzie Marszał‚kowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Program spotkania obejmował‚:

– informacje nt. przeprowadzonych wyborów na III kadencją™ PROP;

– prezentacje indywidualne członków PROP;

– wybór prezydium PROP;

– nowelizacją™ § 16 pkt 2 statutu PROP;

– informacją™ o konkursach PROP;

– model współpracy;

– dyskusję™ oraz sprawy różne.

(Józef Biernacki)