Aktualności

Ślubowanie klasy mundurowej w Trzcinicy

Na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy prezes Józef Biernacki wziął‚ udział‚ w uroczystym ślubowaniu klasy pierwszej o profilu mundurowym. Uroczystość miał‚a miejsce w piątek 9 listopada w przededniu 94. rocznicy odzyskania przez Polską™ niepodległości.

 

Sportowe Liceum Ogólnokształcące o profilu mundurowym w Trzcinicy przygotowuje do pracy w służbach mundurowych: wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej, agencjach ochrony. Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować nauką™ na studiach kierunkowych związanych z bezpieczeństwem i obronnością…. 

 

(JKMiRD)