Aktualności

Zapowiedź: konferencja inaugurująca program „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, we współpracy z Grupą LOTOS S.A. z siedzibą… w Gdańsku, organizuje konferencją™ inaugurującą… ogólnopolski program edukacyjny pod hasłem „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” w roku szkolnym 2012/2013 na terenie powiatu jasielskiego.

Spotkanie odbędzie się™ w najbliższy wtorek (25 września) o godzinie 9:30 w auli Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, ulica Szkolna 38 i będzie połę…czone z posiedzeniem Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na konferencją™ zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele głównego sponsora programu, parlamentarzyści ziemi jasielskiej, lokalni samorządowcy, pracownicy urzą™dów miast i gmin odpowiedzialni za oświatą™, komendanci służb mundurowych oraz media.

Ramowy program Wydarzenia:

1) Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział‚ w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o dział‚aniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2) Informacja o realizacji nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców realizowanego przez Starostów na podstawie jednego ze Starostw w województwie podkarpackim.

3) Informacja i ocena wspólnych dział‚ał„ instytucji i organizacji pozarządowych (LOK, PZM, itp.) w zakresie przeprowadzonych akcji, konkursów, turniejów oraz szkoleń z zakresu BRD.

4) Ocena efektów funkcjonowania mobilnych miasteczek ruchu drogowego – przedstawiona przez WORD – y w Rzeszowie i Tarnobrzegu oraz informacja o sieci miasteczek stacjonarnych.

5) Sprawa utworzenia ODTJ.

6) Konferencja poświęcona realizacji programu „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”.

7) Sprawy różne.

– w przerwie zwiedzanie Miasteczka Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy oraz zaplecza sportowego przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

To Już szósta edycja realizowanego przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego programu edukacyjnego skierowanego do uczniów klas pierwszych Szkół podstawowych z terenu, na którym swoje spółki-córki posiada Grupa LOTOS S.A. z siedzibą… w Gdańsku (powiat jasielski, Czechowice-Dziedzice, województwo pomorskie). W roku szkolnym 2012/2013 za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego do wszystkich „pierwszaków” trafi blisko 1200 pakietów edukacyjnych oraz elementów odblaskowych. Ponadto w jednej wybranej placówce edukacyjnej z terenu każdej gminy odbędzie się™ prelekcja na temat zasad bezpiecznego poruszania się™ po drodze, w której weźmie udział‚ prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, policjant ruchu drogowego lub posterunku Policji funkcjonującego na terenie danej gminy, burmistrz/wójt lub przedstawiciel urzą™du odpowiedzialny za oświatą™.

W II semestrze roku szkolnego zostanie ogłoszony konkurs plastyczny „Uwolnić‡ odblaski”, w trakcie którego wiedzą™ nabytą… z wcześniej przekazanych materiał‚ów, uczniowie będą… przelewali na papier rysunkowy.

Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają…:

 • Biuro Sponsoringu, Spraw Społecznych i CSR Grupy LOTOS S.A.

  Koordynator: Iwona Mostowska

  80-718 Gdańsk, ulica Elblą…ska 135

  tel. (+48) 58 308 87 21 | fax (+48) 58 308 73 70

  e-mail: csr@grupalotos.pl

 • Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego

  Koordynator: Józef Biernacki

  38-200 Jasło, ulica Piotra Skargi 86/9

  tel. (+48) 446 47 47

  e-mail: jozef@jkmird.pl

Odsyłamy również na platformę edukacyjną… pod adresem:

http://www.bezpiecznadroga.lotos.pl/

 

Strona Wydarzenia na portalu społecznościowym: 

http://www.facebook.com/events/346555365433949/ 

Damian Palar

(JKMiRD)