Aktualności

Zainaugurowaliśmy szóstą… edycją™ programu „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”

W Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle odbyło się™ wyjazdowe posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której jednym z przedstawicieli jest prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.

 

 

Podczas spotkania odbyła się™ konferencja inaugurująca program edukacyjny „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”, adresowany do uczniów klas pierwszych Szkół podstawowych z terenu, na którym swoje spółki-córki posiada Grupa LOTOS S.A. z siedzibą… w Gdańsku (województwo pomorskie, Czechowice-Dziedzice, powiat jasielski). W roku szkolnym 2012/2013 to Już szósta edycja programu realizowanego przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego na zlecenie głównego inicjatora.

 

Akcja odbywa się™ kilkuetapowo. Na przełomie września i października br. do wszystkich „pierwszaków” w powiecie jasielskim, a jest ich około 1200, trafię… pakiety edukacyjne i ergonomiczne światełka odblaskowe. Ich dystrybucją…, za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, zajmie się™ Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego.

 

Tradycją… stał‚o się™, że do jednej wybranej szkoły na terenie danej gminy, prezes Józef Biernacki w towarzystwie funkcjonariuszy Wydział‚u Ruchu Drogowego lub posterunku Policji, burmistrza/wójta lub osoby odpowiedzialnej za edukacją™, wybierze się™ osobiłcie i przeprowadzi pogadanką™ na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i głównego sponsora – Grupy LOTOS S.A. z siedzibą… w Gdańsku.

 

Jakie placówki został‚y wytypowane?

– gmina Brzyska – Szkoła Podstawowa w Brzyskach

– gmina Jasło – Szkoła Podstawowa w Warzycach

– miasto Jasło – Szkoła Podstawowa nr 8

– gmina Kołaczyce – Szkoła Podstawowa w Bieździedzy

– gmina Dębowiec – Szkoła Podstawowa w Dębowcu

– gmina Krempna – Szkoła Podstawowa w Krempnej

– gmina Nowy Żmigród – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

– gmina Osiek Jasielski – Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim

– gmina Skołyszyn – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie

– gmina Tarnowiec – Szkoła Podstawowa w Tarnowcu

 

Zdjście dzięki uprzejmości portalu terazJaslo.pl

 

Fot. dzięki uprzejmości portalu regionalnego terazJaslo.pl 

 

W semestrze drugim zorganizujemy konkurs plastyczny pod hasłem „Uwolnić‡ odblaski”. Pierwszaki będą… przelewać swoje wizje na papier, a następnie specjalna komisja powołana przez organizatora wybierze i nagrodzi najbardziej odpowiadają…ce tematyce prace.

 

Podsumowanie programu odbędzie się™ w czerwcu przyszł‚ego roku.

 

Patronat medialny nad akcją… sprawują: Telewizja Obiektyw i portal regionalny terazJaslo.pl.

 

Damian Palar

(JKMiRD)

 

W konferencji wzięli udział‚:

Marek Poręba – sekretarz Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady BRD w Rzeszowie

Mieczysław Jarembski – Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Stefan Pinderski – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie

Łukasz Tur – Wojewódzki Inspektor Transportu Ruchu Drogowego w Rzeszowie

Paweł Krasnopolski – Wydział‚ Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie

Ryszard Kulej – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu

Sylwester Chanowski – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział‚ Rzeszów

Roman Petrykowski – zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Leszek Pusiarski – Starostwo Powiatowe w Przemyślu

Sławomir Bogdał„ski – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu

Stanisław Wróbel – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Jan Hołota – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Robert Bialik – prezes Zarządu LOTOS Jasło S.A.

Roman Kościow – koordynator programu „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”

Aleksandra Zajdel-Kijowska – dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle

Jan Jędrzejko – wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie

Andrzej Wędrychowicz – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle

Henryk Kmiecik – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle

Andrzej Przebięda – Naczelnik Wydział‚u Ruchu Drogowego KPP w Jaśle

Łukasz Gliwa – oficer prasowy KPP w Jaśle

Ryszard Kornaga – Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie

Kazimierz Barał„ski – Wydział‚ Ruchu Drogowego KPP w Brzozowie

Stanisław Święch – prezes Zarządu Oddział‚u Powiatowego ZOSP RP w Jaśle

Dorota Krygowska – inspektor d/s BRD w WORD Krosno

Wiesław Dymiński – prezes Automobilklubu Mał‚opolskiego w Krośnie

Rafał‚ Papciak – Wójt Gminy Brzyska

Tadeusz Dzię™glewicz – prezes OSK RENOMA w Jaśle

Wojciech Tomkiewicz – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie

Ewa Piekarska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach

Stanisław Spólnik – Urząd Gminy Dębowiec

Antoni Marchewka – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim

Janusz Drabik – Urząd Gminy Tarnowiec

Irena Baciak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej

Anna Wrotniak – WORD Rzeszów

Krzysztof Pietraszek – WORD Rzeszów

Adam Smorul – Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Artur Domasławski – Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

 

JKMiRD:

Józef Biernacki – prezes Zarządu

Roland Szafarz – wiceprezes Zarządu

Jerzy Adam – sekretarz Zarządu

 

Media:

Daniel Baron – Telewizja Obiektyw

Krzysztof Czekaj – TVJ Telewizja Jasło

Damian Palar – Portal regionalny terazJaslo.pl

Marta Jagoda – ITV południe

Rafał‚ Matysik – ITV południe

Stanisław Grzywacz – Portal wirtualneJaslo.pl