Aktualności

Zawody strzeleckie z okazji Świąta Wojska Polskiego

 

 

Na zaproszenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień„ oraz Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Jaśle prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego wziął‚ udział‚ w zawodach strzeleckich z okazji Świąta Wojska Polskiego, które odbyły się™ we wtorkowe popołudnie na obiekcie Zakładu Produkcji Specjalnej GAMRAT przy ulicy Mickiewicza.

W imprezie uczestniczyli przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, lokalni przedsię™biorcy, byli żoś‚nierze zawodowi oraz żoś‚nierze zawodowi i pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień„ w Jaśle. Nad bezpieczeństwem osób biorą…cych udział‚ w zawodach czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji oraz firma „AS-Medical” sp. z o.o. Artura Sadzikowskiego.

Zawody został‚y rozegrane w trzech kategoriach: kobiet, amatorów oraz zawodowców. Polegał‚y na oddaniu pięciu strzał‚ów do tarczy z pistoletu wojskowego oraz pięciu strzał‚ów do tarczy z pistoletu sportowego.

Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki został‚ sklasyfikowany na drugim miejscu w kategorii amatorów. W nagrodę™ otrzymał‚ wojskowe upominki.

Z okazji jutrzejszego Świąta Wojska Polskiego złożył‚ na ręce Wojskowego Komendanta Uzupełnień„ w Jaśle ppłk. Andrzeja Nykiela okolicznościowy grawerton:

Z okazji corocznego Świąta Wojska Polskiego w imieniu zarządu oraz dział‚aczy Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w Jaśle składamy na ręce Pana Komendanta wyrazy uznania i podziękowania za niezwykle cenną… dla nas współpracę™ z Panem oraz cał‚ym garnizonem WKU.


Na słowa szczególnego uznania zasługuje ścisła wzajemna współpraca z JKMiRD na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego najmłodszych najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego oraz wspierania naszych dział‚ał„ przy organizacji co roku w dniu 11 listpada Samochodowych Rajdów Niepodległości dla uczczenia kolejnych rocznic Odzyskania Niepodległości przez Nasze Państwo.


Liczymy, że współpraca WKU oraz JKMiRD będzie dalej kontynuowana na tak wspaniał‚ym poziomie jak dotychczas i będzie źródł‚em satysfakcji z wspólnie podjętych przedsię™wzięć‡.”

Z racji pełnionych przez siebie funkcji w spotkaniu wzięli udział‚ także inni dział‚acze Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego: Alicja i Zdzisław Maciochowie (właściciele firmy ALIMA Jasło), Damian Palar (ratownik medyczny – firma „AS-Medical” sp. z o.o. Jasło) oraz Krzysztof Czekaj (reporter – TVJ Telewizja Jasło).

(JKMiRD)