Aktualności

XI Zlot Samochodów Terenowych 4×4 w Osieku Jasielskim i Zał‚ężu (Z. PRASOWA)

W najbliższy weekend (4-5 sierpnia) gmina Osiek Jasielski będzie gością‡ miłośników sportów motorowych. Już po raz jedenasty Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego organizuje Zlot Samochodów Terenowych 4×4. W imprezie wezmą… udział‚ zał‚ogi z terenu południowo-wschodniej Polski. Ich zmaganiom w malowniczym terenie Zał‚ęża corocznie przyglą…dają… się™ setki kibiców.

Baza Zlotu został‚a zlokalizowana na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Jasielskim. Stą…d – po badaniu technicznym pojazdów i odprawie – zał‚ogi (kierowca plus pilot) przemieszczą… się™ do miejscowości Załęże, gdzie zostaną… rozegrane próby sprawnościowe.

W pierwszym dniu zaplanowaliśmy dwa przejazdy w klasie turystyczno-sportowej oraz jeden przejazd w klasie turystyczno-przeprawowej. Start około godziny 10:30. Natomiast w niedzielę™, również od godziny 10:30, odbędą… się™ dwa przejazdy turystyczno-sportowe. Czas uzyskany przez poszczególne zał‚ogi będzie sumowany do klasyfikacji w poszczególnych klasach oraz klasyfikacji klubowej. Na najlepsze zał‚ogi czekają… Już pamiątkowe puchary, medale oraz symboliczne nagrody, ufundowane przez naszych przyjaciół-sponsorów. – mówi Józef Biernacki, prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Impreza, organizowana przy współpracy z Urzą™dem Gminy w Osieku Jasielskim, Stanisławem Witusikiem z Zał‚ęża oraz jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Jasielskim, Zał‚ężu i Świerchowej, odbędzie się™ na terenie Żwirowiska, do którego prowadzi kładka nad rzeką… Wisłoką…. Dla kibiców będą… wyznaczone specjalne strefy, w których można będzie bezpiecznie dopingować zawodników.

Roland Szafarz, dyrektor Zlotu Samochodów Terenowych 4×4: – Impreza ma na celu popularyzacją™ i promocją™ sportów na samochodach terenowych w trudnych warunkach ukształ‚towania naturalnego terenu w powiecie jasielskim, współzawodnictwo oparte na zdrowej i wzajemnej sportowej rywalizacji między zał‚ogami samochodów terenowych, wymianą™ poglą…dów oraz doświadczeń„ w jazdach terenowych przez poszczególne zał‚ogi, integracją™ zał‚óg traperskich.

Trasę opracował‚ i wyznaczył w terenie Bogusław Muszał„ski z sekcji „Traper 4×4” przy Jasielskim Klubie Motorowym i Ratownictwa Drogowego.

O tym, że organizacja Zlotu cieszy się™ dużym uznaniem w województwie podkarpackim świadczą… patronaty honorowe, które w bieżącym roku przyjęli: Wojewoda Podkarpacki Mał‚gorzata Chomycz-Śmigielska, Marszał‚ek Województwa Podkarpackiego dr Mirosław Karapyta, Europoseś‚ Elżbieta Łukacijewska, Posłowie na Sejm RP Marek Rzą…sa i Piotr Tomał„ski, Starosta Jasielski Adam Kmiecik, Burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czernecki, Wójt Gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz oraz Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Andrzej Wędrychowicz.

Sponsorzy: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział‚ w Jaśle, Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział‚ w Dębowcu, Jasielskie Przedsię™biorstwo Inżynieryjno-Budowlane sp. z .o.o. „ELA”, ARGUS Jasło sp. z o.o., Drukarnia TEGEL Krzysztof Libuszowski, Trafunek Dębowiec, „Piaski – żwiry – kliś„ce” Bogusław Muszał„ski.

Patroni medialni: Telewizja Obiektyw, TVJ Telewizja Jasło, Tygodnik Regionalny „Podkarpacie”, portal regionalny terazJaslo.pl, jasielski portal informacyjny Jaslonet.pl, Internetowa Telewizja południe, jasielski serwis ogłoszeniowy Jasielskie.org.pl.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronach internetowych Organizatora: www.jkmird.pl i facebook.com/JKMiRD oraz plakatach.

Damian Palar

(JKMiRD)