Aktualności

III Posiedzenie Zarządu Klubu

W dniu 20 lipca br. odbyło się™ III posiedzenie Zarządu Klubu w poszerzonym składzie:

 

Józef Biernacki – prezes Zarządu,

 

Krzysztof Godek – wiceprezes Zarządu,

 

Roland Szafarz – wiceprezes Zarządu, 

 

Jerzy Adam – sekretarz,

 

Wiesław Pają™k – sekcja 4×4