Aktualności

Zabezpieczenie medyczne Rajdu Rowerowego w Osieku Jasielskim

Ratownicy medyczni Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego: Andrzej Koczwara i Damian Palar wzięli udział‚ w zabezpieczeniu rajdu rowerowego „Trzy Kościoły – trzy historie”, który odbył się™ w sobotą™ (23.06) na terenie gminy Osiek Jasielski.

Prawie dwudziestokilometrowa trasa przebiegał‚a pomiędzy miejscowościami: Osiek Jasielski, Załęże i Pielgrzymka, w których zlokalizowane są zabytkowe perełki drewnianej architektury sakralnej – dwa kościoły i jedna cerkiew.

Na zakończenie przeprowadziliśmy pokaz pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia i oddychania.

Impreza został‚a zorganizowana w ramach projektu pod nazwą… Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Osiek Jasielski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Reginalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

 

 

(JKMiRD)