Aktualności

XXVIII KROPA w Korczynie

Na zaproszenie Wójta Gminy Korczyna oraz dyrektora miejscowego Gminnego Ośrodka Kultury prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki wziął‚ udział‚ w 28. Przeglą…dzie Pień›ni i Muzyki Ludowej „Kropa” w Korczynie.

Impreza odbyła się™ w minioną… niedzielę™ (10 czerwca). W koncercie laureatów wystąpili m.in. artyści pochodzą…cy z powiatu jasielskiego: „Trzcinicoki” z Trzcinicy (I nagroda w kategorii kapel), „Potakowianki” z Potakówki (III nagroda w kategorii zespołów śpiewaczych), Eugeniusz Kopera z Brzysk (I nagroda w kategorii solistów instrumentalnych), Andrzej Jędryczka z Przysiek (II nagroda w kategorii solistów instrumentalnych), Witold Gierlicki z Gą…sówki (III nagroda w kategorii solistów instrumentalnych).

Konferansjerką™ prowadził‚ stworzył aktor Stanisław Jaskułka – od wielu lat zaprzyjaźniony z korczyńską… KROPą„.

 

(JKMiRD)