Aktualności

Finał‚ krajowy Turnieju BRD

Józef Biernacki oraz Adam Smorul byli obserwatorami z ramienia Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego finał‚u krajowego XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się™ w dniach 4-6 czerwca br. w Ustroniu (województwo ślą…skie).

 

Ostateczne wyniki XXXV Turnieju BRD:


Szkoły podstawowe:


1.SP Stronie (woj. mał‚opolskie)
2.SP nr 1 Koluszki (woj. Łódzkie)
3.SP nr 6 Rzeszów (woj. podkarpackie)

Gimnazja:


1.Gimnazjum nr 1 Włoszczowa (woj. świę™tokrzyskie)
2.Gimnazjum Izbicko (woj. opolskie)
3.Gimnazjum Czarna (woj. podkarpackie)

 

Trwają… starania o przyznanie Jasielskiemu Klubowi Motorowemu i Ratownictwa Drogowego organizacji finał‚u krajowego w 2013 roku.

 

(JKMiRD)