Aktualności

Finał‚ konkursu „Uwolnić‡ odblaski 2012”

Pierwszaki malował‚y wizję bezpiecznej drogi do szkoły

Prawie dwieście rysunków nadesłano na konkurs plastyczny „Uwolnić‡ odblaski”, którego pię…tą… edycją™ na zlecenie Grupy LOTOS S.A. z siedzibą… w Gdańsku przeprowadził‚ Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego. Spośród nich wyłoniono i nagrodzono dziesięć‡ – zdaniem komisji oceniają…cej – najpiękniejszych prac plastycznych. Finał‚ miał‚ miejsce dzisiaj w siedzibie spółki LOTOS Jasło.

Laureaci konkursu z Józefem Biernackim. Fot. Damian Palar - terazJaslo.pl

Laureatem pierwszego miejsca został‚ w tym roku Bartosz Leśniak, uczeń„ pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Dębowcu. Jego rysunek przedstawiają…cy rowerzystą™ wyposażonego w elementy bezpieczeństwa: kask, światła do jazdy po zmierzchu czy kamizelką™ z odblaskowymi pasami spodobał‚ się™ najbardziej komisji konkursowej, której przewodniczyła regionalistka Agata Pucykowicz, a towarzyszyli jej: Wojciech Tomkiewicz (dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie), Roman Kościow (przedstawiciel LOTOS Jasło), Dorota Krygowska (specjalista ds. BRD w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie) oraz Stanisław Witusik (prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zał‚ężu, gmina Osiek Jasielski).

Rysunki autorstwa pierwszoklasistów ze Szkół podstawowych powiatu jasielskiego, które został‚y zakwalifikowane do udział‚u w konkursie, został‚y poddane wnikliwej ocenie. W pierwszej kolejności prace został‚y posegregowane według poszczególnych gmin, z terenu których został‚y nadesłane. Tu komisja konkursowa wybierał‚a po jednej pracy najbardziej oddają…cej charakter przedsię™wzięcia adresowanego do najmłodszych dzieci przez głównego sponsora – Grupę LOTOS S.A. z siedzibą… w Gdańsku i jej spółką™-córką™ LOTOS Jasło.

Ze względu na to, że żadna placówka oświatowa z terenu gminy Nowy Żmigród, pomimo pisemnego zaproszenia, nie odpowiedział‚a na zaproszenie Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego do udział‚u w przedsię™wzięciu, jurorzy jednogłośnie postanowili dodatkowo nagrodzię‡ pracę™ przygotowaną… przez dziecko z gminy Osiek Jasielski.

Spośród dziesię™ciu wyłonionych rysunków reprezentujących poszczególne gminy powiatu jasielskiego komisja konkursowa musiał‚a dokonać ponownie wyboru i ustalię‡ kolejność‡ miejsc: od pierwszego do trzeciego oraz przyznać siedem wyróżnię‡.

My każdy rysunek wnikliwie oglą…damy, przyglą…damy się™ i oceniamy. Może nie z tej „wysokiej półki” wyrazu plastycznego, ale co nam prostym ludziom ten rysunek chce przesłać. Chcę też powiedzieć‡, że bardzo żał‚uję, że nie wszystkie szkoły biorą… udział‚. Słychać też było, że jedna gmina nie wzi곂a udział‚u. Nie czekajmy, że coś› się™ z naszymi szkołami dzieje i wtedy się™ aktywujmy w jakiś› sposób. Nasza aktywizacja musi być zawsze doką…d szkoła istnieje. – mówi Agata Pucykowicz, przewodnicząca komisji konkursowej.

Jedna z prac nosiła chwytliwe hasło: „nie rób łaski, noś› odblaski”.

Ską…d najmłodsi czerpali wiedzą™ na temat zasad bezpiecznego poruszania się™ po drogach? – Głównie z materiał‚ów edukacyjnych przekazanych im na przełomie września i października ubiegłego roku w ramach realizowanego przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego programu edukacyjnego pod hasłem „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”. Jego głównym sponsorem jest Grupa LOTOS S.A. Z siedzibą… w Gdańsku, a cał‚e przedsię™wzięcie adresowane jest do uczniów klas pierwszych Szkół podstawowych w regionach, gdzie spółka posiada swoje oddział‚y, czyli w województwie pomorskim, powiecie bielskim i powiecie jasielskim. – powiedział‚ Józef Biernacki, prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

LOTOS nie tylko przekazał‚ nieodpłatnie pakiety do edukacji wczesnoszkolnej, ale także wyposażył‚ maluchy w maskotki odblaskowe przypominają…ce delfinka oraz ufundował‚ atrakcyjne nagrody dla laureatów. I tak odpowiednio: za pierwsze miejsce – rower, kask i kamizelką™ odblaskową…; za drugie – rolki, kask, zestaw ochraniaczy i kamizelką™ odblaskową…, a za trzecie – plecak, grę edukacyjną…, kask i kamizelką™ odblaskową…. Dodatkowo szkoła, do której uczą™szcza zwycię™zca, otrzymał‚a specjalną… nagrodę™ rzeczową… w postaci dwóch rowerów, dwa kaski dwie kamizelki oraz zestaw mini znaków drogowych.

Także wójtowie gmin: Dębowiec Zbigniew Staniszewski oraz Skołyszyn Zenon Szura przygotowali upominki dla „pierwszaków”, którzy zdobyli pierwszą… i drugę… nagrodę™ w konkursie.

Robert Bialik, prezes LOTOS Jasło podczas uroczystego finał‚u przedsię™wzięcia mówiś‚: – Już pię…ty rok z rzą™du gościmy laureatów tego konkursu. Muszą™ powiedzieć‡, że sama idea bezpiecznej drogi do szkoły narodziła się™ w dawnej Rafinerii Jasło. Fajnie, że Grupa LOTOS to przej곂a i kontynuuje. Zawsze jestem pod wrażeniem prac tych najmłodszych choćby dlatego, że sam jestem ojcem dziewczynki, która idzie do pierwszej klasy i mam nadzieję, że też kiedyś› wystartuje w takim konkursie. Jest takie stare powiedzenie: „czym skorupka za młodu nasię…knie, tym na starość‡ trą…ci”. Jak te dzieci dzisiaj będą… wiedzieć‡, że posiadanie przy sobie odblasków jest rzeczą… pozytywną…, bo widać‡ je w trakcie ruchu drogowego w nocy, szczególnie w obszarach pozamiejskich, to na pewno jest to rzecz pozytywna. Wszystkim laureatom gratuluję.

Ideę konkursu popiera m.in. Naczelnik Wydział‚u Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie nadkom. Zdzisław Sudoś‚. – Na terenie Podkarpacia w tamtym roku zgin곂y 224 osoby. 73 to osoby piesze. Dlaczego zgin곂y? Bo nie zawsze zachowywał‚y się™ prawidłowo, a zwłaszcza w godzinach wieczornych nie były odpowiednio widoczne. Kierowcy nie zawsze są w stanie zdecydowanie wcześniej zauważyć pieszego idę…cego jezdnią czy nawet leżą…cego na jezdni. więc jeżeli ktoś jest oznakowany elementem odblaskowym to jego bezpieczeństwo na pewno zdecydowanie się™ poprawia. Dlatego też ważna jest ta edukacja, zwłaszcza w szkołach, aby dzieci uczyły się™ od początku, że należy chodzię‡ w elementach odblaskowych w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, wieczorem kiedy osoba jest mniej widoczna. Dlatego dobrze, że te dzieci uczestniczą… w takim konkursie. – powiedział‚.

Do konkursu nadesłano prace z gmin:
– Skołyszyn – 43 prace,
– Osiek Jasielski – 34 prac,
– Kołaczyce – 10 prac,
– Krempna – 13 prac,
– Dębowiec – 23 prace,
– Brzyska – 5 prac,
– Tarnowiec – 11 prac,
– Jasło – 21 prac,
– Miasto Jasło – 28 prac,
– Nowy Żmigród – brak.

Komisja konkursowa postanowiła nagrodzię‡:
I miejsce – Bartosz Leśniak (Szkoła Podstawowa w Dębowcu)
II miejsce – Mikołaj Zają…c (Szkoła Podstawowa w Harklowej)
III miejsce – Michał‚ Cygnar (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle)
Wyróżnienie – Patrycja Szarek (Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej)
Wyróżnienie – Adrian Jędryczka (Szkoła Podstawowa w Osobnicy)
Wyróżnienie – Maria Passowicz (Szkoła Podstawowa w Kołaczycach)
Wyróżnienie – Otylia Żebracka (Szkoła Podstawowa w Umieszczu)
Wyróżnienie – Bartosz Liszka (Szkoła Podstawowa w Krempnej)
Wyróżnienie – Roksana Socha (Szkoła Podstawowa w Mrukowej)
Wyróżnienie – Zuzanna Potera (Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej)

 

Zaproszeni goście uczestniczący w uroczystm zakończeniu programu:

 

Robert Bialik – prezes LOTOS Jasło

Zbigniew Staniszewski – Wójt Gminy Dębowiec

Zenon Szura – Wójt Gminy Skołyszyn

Grzegorz Stanek – Urząd Miasta Jasła

Stefan Pinderski – dyrektor WORD Krosno

Zbigniew Dranka – radny Rady Powiatu w Jaśle

Zdzisław Sudoś‚ – Naczelnik Wydział‚u Ruchu Drogowego KWP Rzeszów

Bartłomiej Świerczek – Wydział‚ Ruchu Drogowego KPP Jasło

Anna Śnieżek – KPP Jasło

Agata Pucykowicz – przewodnicząca Komisji

Roman Kościow – LOTOS Jasło S.A., członek Komisji

Dorota Krygowska – specjalista ds. BRD w WORD Krosno, członek Komisji

Stanisław Witusik – prezes OSP KSRG Załęże, członek Komisji

Daniel Baron – Telewizja Obiektyw

Damian Palar – Portal regionalny terazJaslo.pl

Marta Jagoda – Internetowa Telewizja południe

Marzena Miśkiewicz – Tygodnik „Nowe Podkarpacie”

Józef Biernacki – prezes JKMiRD

Mał‚gorzata Brą…giel –  wychowawca SP Dębowiec

Urszula Michalska  – dyrektor SP Dębowiec

Marzanna Mikrut – wychowawca SP Harklowa

Bożena Tusińska – dyrektor SP Harklowa

Beata Cygnar – wychowawca SP nr 1 Jasło

Wanda Nowak – wychowawca SP Kołaczyce

Mał‚gorzata Skicka  – dyrektor SP Kołaczyce

Iwona Weronika Gumienna – SP Zawadka Osiecka

Irena Baciak – dyrektor SP Zawadka Osiecka

Renata Dybał› – wychowawca SP Osobnica

Joanna Olbrot – wychowawca SP Umiesz

Anna Ryznar – wychowawca SP Mrukowa

Wioletta Gronek – dyrektor SP Mrukowa

Damian Palar
JKMiRD

Finał‚ konkursu „Uwolnić‡ odblaski” 2012

Zaproszeni goście:

 

Robert Bialik – prezes LOTOS Jasło

Zbigniew Staniszewski – Wójt Gminy Dębowiec

Zenon Szura – Wójt Gminy Skołyszyn

Grzegorz Stanek – Urząd Miasta Jasła

Stefan Pinderski – dyrektor WORD Krosno

Zbigniew Dranka – radny Rady Powiatu w Jaśle

Zdzisław Sudoś‚ – Naczelnik Wydział‚u Ruchu Drogowego KWP Rzeszów

Bartłomiej Świerczek – Wydział‚ Ruchu Drogowego KPP Jasło

Anna Śnieżek – KPP Jasło

Agata Pucykowicz – przewodnicząca Komisji Konkursowej

Roman Kościow – LOTOS Jasło S.A., członek Komisji Konkursowej

Dorota Krygowska – specjalista ds. BRD w WORD Krosno, członek Komisji Konkursowej

Stanisław Witusik – prezes OSP KSRG Załęże, członek Komisji Konkursowej

Daniel Baron – Telewizja Obiektyw

Damian Palar – Portal regionalny terazJaslo.pl

Marta Jagoda – Internetowa Telewizja południe

Marzena Miśkiewicz – Tygodnik „Nowe Podkarpacie”

Józef Biernacki – prezes JKMiRD

Mał‚gorzata Brą…giel –  wychowawca SP Dębowiec

Urszula Michalska  – dyrektor SP Dębowiec

Marzanna Mikrut – wychowawca SP Harklowa

Bożena Tusińska – dyrektor SP Harklowa

Beata Cygnar – wychowawca SP nr 1 Jasło

Wanda Nowak – wychowawca SP Kołaczyce

Mał‚gorzata Skicka  – dyrektor SP Kołaczyce

Iwona Weronika Gumienna – SP Zawadka Osiecka

Irena Baciak – dyrektor SP Zawadka Osiecka

Renata Dybał› – wychowawca SP Osobnica

Joanna Olbrot – wychowawca SP Umiesz

Anna Ryznar – wychowawca SP Mrukowa

Wioletta Gronek – dyrektor SP Mrukowa