Aktualności

Dzień„ Dziecka w Brzyskach – współdział‚anie z miejscową… jednostką… OSP

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego był jednym z partnerów Gminnego Dnia Dziecka w Brzyskach. Impreza była połę…czona z Dniem Otwartej Strażnicy w miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej będą…cej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gał›niczym.

Ze względu na niesprzyjają…ce warunki atmosferyczne zabawa został‚a przeniesiona z parku podworskiego do sali domu ludowego. Impreza była adresowana do uczniów Szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz pedagogów i mieszkał„ców cał‚ej gminy.

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego reprezentował‚ prezes Józef Biernacki oraz ratownicy medyczni: Damian Palar, Andrzej Koczwara i Mateusz Domaradzki. Dla najmłodszych został‚a przygotowana prelekcja z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym oraz z nagłym zatrzymaniem krążenia. Po prezentacji z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu używanego na co dzień„ przez służby ratownicze, najmłodsi z chścię… korzystali ze stanowisk, na których prowadzono pokaz resuscytacji z użyciem fantomu oraz stabilizacji pacjenta na desce ortopedycznej.

Na zakończenie imprezy na świeżym powietrzu odbył się™ pokaz współpracy służb ratowniczych: medyków oraz strażaków podczas symulowanego wypadku drogowego. Nasze dział‚ania polegał‚y na zabezpieczeniu funkcji życiowych poszkodowanego kierowcy, zał‚ożeniu koś‚nierza ortopedycznego zabezpieczają…cego kręgosłup szyjny, jego ewakuacji na zewną…trz pojazdu za pomocą… deski ortopedycznej, szybkim badaniu urazowym, zabezpieczeniu przed wychłodzeniem za pomocą… „folii życia” oraz udzieleniu wsparcia psychicznego. Na zakończenie strażacy zaprezentowali możliwości techniczne ciężkiego samochodu ratowniczo-gał›niczego na podwoziu Scania P400, zakupionego do miejscowej jednostki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Następna okazja do współpracy być może Już w połowie lipca, kiedy Ochotnicza Straż Pożarna w Brzyskach będzie świętować jubileusz stulecia swojego istnienia.

 

ZOBACZ FOTOGALERi꘠

Damian Palar 

(JKMiRD)