Aktualności

Walne Zgromadzenie Delegatów

W dniu 19 maja 2012 r. w Warszawie odbyło się™

 

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATóW

 

Polskiego Związku Motorowego

 

z mandatem nr 120 wziął‚ udział‚;

 

Józef Biernacki – prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego

 

reprezentując Zarząd Okręgowy PZM w Rzeszowie