Aktualności

Praca rysunkowa z gminy Dębowiec zwycięża w konkursie „Uwolnić‡ odblaski”

Przez ponad trzy godziny w Jasielskim Klubie Motorowym i Ratownictwa Drogowego obradował‚a komisja konkursowa, wybierają…c laureatów tegorocznej edycji konkursu plastycznego pod hasłem „Uwolnić‡ odblaski”. Zwycię™zcy oraz wyróżnieni przed ostatnim czerwcowym dzwonkiem lekcyjnym otrzymają… atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Grupę LOTOS S.A. z siedzibą… w Gdańsku.

 

 

Pięcioosobowa komisja konkursowa, w skład której na zaproszenie organizatora przedsię™wzięcia weszli: Agata Pucykowicz (Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne „Wrzos” w Dębowcu) – przewodnicząca, Wojciech Tomkiewicz (dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie) – zastępca przewodniczącej, Dorota Krygowska (specjalista ds. BRD w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie), Stanisław Witusik (prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zał‚ężu) oraz Roman Kościow (przedstawiciel LOTOS Jasło S.A.) spośród 188 prac rysunkowych wykonanych przez „pierwszaków” ze Szkół podstawowych powiatu jasielskiego musiał‚a wyłonię‡ dziesięć‡ – ich zdaniem – najlepiej prezentujących motyw przewodni konkursu prac (po jednej z każdej gminy).

 

Ze względu, że gmina Nowy Żmigród jako jedyna nie odpowiedział‚a na zaproszenie do wzięcia udział‚u w konkursie, jurorzy jednogłośnie postanowili nagrodzię‡ dwie prace nadesłane przez placówki oświatowe z gminy Osiek Jasielski.

 

Do konkursu nadesłano prace z gmin:

– Skołyszyn – 43 prace,

– Osiek Jasielski – 34 prac,

– Kołaczyce – 10 prac,

– Krempna – 13 prac,

– Dębowiec – 23 prace,

– Brzyska – 5 prac,

– Tarnowiec – 11 prac,

– Jasło – 21 prac,

– Miasto Jasło – 28 prac.

 

Komisja postanowiła wyłonię‡ następujących laureatów z poszczególnych gmin powiatu jasielskiego:

– gmina Krempna – Bartosz Liszka (Szkoła Podstawowa w Krempnej)

– gmina Skołyszyn – Mikołaj Zają…c (Szkoła Podstawowa w Harklowej)

– gmina Jasło – Adrian Jędryczka (Szkoła Podstawowa w Osobnicy)

– gmina Dębowiec – Bartosz Leśniak (Szkoła Podstawowa w Dębowcu)

– gmina Osiek Jasielski – Roksana Socha (Szkoła Podstawowa w Mrukowej)

– gmina Osiek Jasielski – Zuzanna Potera (Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej)

– gmina Tarnowiec – Otylia Żebracka (Szkoła Podstawowa w Umieszczu)

– gmina Brzyska – Patrycja Szarek (Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej)

– gmina Kołaczyce – Maria Passowicz (Szkoła Podstawowa w Kołaczycach)

– miasto Jasło – Michał‚ Cygnar (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle)

 

Komisja konkursowa postanowiła nagrodzię‡:

I miejsce – Bartosz Leśniak (Szkoła Podstawowa w Dębowcu)

II miejsce – Mikołaj Zają…c (Szkoła Podstawowa w Harklowej)

III miejsce – Michał‚ Cygnar (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle)

Wyróżnienie – Patrycja Szarek (Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej)

Wyróżnienie – Adrian Jędryczka (Szkoła Podstawowa w Osobnicy)

Wyróżnienie – Maria Passowicz (Szkoła Podstawowa w Kołaczycach)

Wyróżnienie – Otylia Żebracka (Szkoła Podstawowa w Umieszczu)

Wyróżnienie – Bartosz Liszka (Szkoła Podstawowa w Krempnej)

Wyróżnienie – Roksana Socha (Szkoła Podstawowa w Mrukowej)

Wyróżnienie – Zuzanna Potera (Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej)

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się™ przed zakończeniem roku szkolnego 2011/2012. Laureaci oraz ich macierzyste placówki zostaną… powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o dokładnej dacie i miejscu finał‚u akcji.

 

Damian Palar

(JKMiRD)

 

Nagrodzone prace (w kolejności od I do III miejsca):