Aktualności

Konkurs „Uwolnić‡ odblaski”: prawie dwieście nadesłanych prac rysunkowych!

188 prac rysunkowych z dziewięciu gmin powiatu jasielskiego napłyn곂o na konkurs plastyczny pod hasłem „Uwolnić‡ odblaski”. Na zlecenie Grupy LOTOS S.A. – prowadzą…cej kampanię edukacyjną… promującą… zasady bezpiecznego poruszania się™ po szlakach komunikacyjnych przez najmłodszych uczestników ruchu drogowego – organizuje go Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego.

Konkurs adresowany do uczniów klas pierwszych Szkół podstawowych w powiecie jasielskim, gdzie Grupa LOTOS S.A. ma swoją… spółką™-córką™, został‚ ogłoszony w drugim semestrze roku szkolnego – tuż po Świątach Wielkanocnych. Wykorzystaną… z przekazanych na przełomie października i listopada ubiegłego roku materiał‚ów edukacyjnych wiedzą™ dzieci miał‚y przelać na papier w dowolnej formie technicznej. Gotowe prace wraz z wymaganą… przez organizatora dokumentacją… spływał‚y do siedziby Jasielskiego Klubu Drogowego i Ratownictwa Drogowego do pię…tku 25 maja.

Wszystkie prace został‚y posegregowane według poszczególnych gmin i sprawdzone pod względem formalnym. Niestety, pomimo wyraźnej informacji przesłanej do wszystkich Szkół za pośrednictwem urzą™dów miast i gmin, po raz kolejny zdarzyły się™ nam prace wykonane przez dzieci ze starszych klas, które ze względu na regulamin nie został‚y dopuszczone do konkursu.

W najbliższy czwartek (31 maja) odbędzie się™ spotkanie komisji konkursowej, w skład której wchodzą…: Agata Pucykowicz (Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne „Wrzos” w Dębowcu) – przewodnicząca komisji, Wojciech Tomkiewicz (dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie) – zastępca przewodniczącej komisji, Dorota Krygowska (specjalista do spraw BRD w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie), Roman Kościow (LOTOS Jasło S.A., przedstawiciel głównego sponsora) oraz Stanisław Witusik (prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gał›niczym z Zał‚ęża).

Ze wszystkich nadesłanych rysunków jurorzy wybiorą… po jednym z każdej gminy (ze względu, że gmina Nowy Żmigród, pomimo pisemnego zaproszenia, nie wzi곂a udział‚u w konkursie, komisja podejmie decyzję o nagrodzeniu dwóch prac z jednej gminy) i ustalą, który z nich zajmie pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Pozostał‚e prace zostaną… wyróżnione.

– myślę™, że nagrody ufundowane przez Grupę LOTOS S.A. z siedzibą… w Gdańsku są atrakcyjne. Laureat I miejsca otrzyma rower, kask i kamizelką™ odblaskową…; II miejsca – rolki, kask, zestaw ochraniaczy i kamizelką™ odblaskową…, a III miejsca – plecak, grę edukacyjną…, kask i kamizelką™ odblaskową…. Dodatkowo szkoła, do której uczą™szcza laureat I nagrody, otrzyma specjalną… nagrodę™ rzeczową… w postaci: dwóch rowerów i zestawu mini znaków drogowych lub inną… nagrodę™ o tej samej wartości uzgodnioną… między stronami. Ponadto przygotowano drobne upominki dla autorów siedmiu wyróżnionych prac. Poza tym nasz konkurs cieszy się™ dużą… przychylnością… środków masowego przekazu, za co jestem ogromnie wdzięczny, więc z pewnością… najpiękniejsze rysunki będziemy mogli oglą…dać‡ za pośrednictwem lokalnej telewizji czy portali regionalnych. – mówi Józef Biernacki, prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Z pracy komisji konkursowej powstanie protokół, a wyniki zostaną… opublikowane w tym samym dniu na stronie internetowej organizacji: www.jkmird.pl.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi przed koś„cem roku szkolnego i będzie miał‚o miejsce w siedzibie firmy LOTOS Jasło S.A. przy ulicy 3-go Maja 101. Laureaci oraz ich macierzyste placówki edukacyjne zostaną… poinformowani pisemnie lub telefonicznie o dokładnym terminie finał‚u akcji.

Damian Palar

(JKMiRD)

 

Jeden z finał‚ów konkursu