Aktualności

Rostrzygnięto eliminacje powiatowe XVI OMTM

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie był gospodarzem finał‚u powiatowego XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów Szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorami konkursu byli: Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego oraz Wydział‚ Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

 

Do rywalizacji zgłosiło się™ siedem trzyosobowych ekip reprezentujących: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach, I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, Centrum Kształ‚cenia Praktycznego w Jaśle, Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle, Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle oraz Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych im. generał‚a Józefa Hallera w Jaśle.

 

Do organizatora zgłoszenie w udziale nadesłał‚ również Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. Jednak drużyna nie przystąpiła do uczestnictwa w turnieju.

 

Uczniowie rywalizowali o prawo reprezentowania powiatu jasielskiego na eliminacjach wojewódzkich w trzech etapach: w pierwszym każdy z uczniów rozwiązywał‚ test wielokrotnego wyboru składają…cy się™ z dwudziestu pytał„. Następnie, po jednym przedstawicielu z danej drużyny, uczniowie zmierzyli się™ na samochodowym torze sprawnościowym oraz punkcie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Nad przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwał‚a komisja Sędziowska w składzie: Józef Biernacki (Sędzia główny, JKMiRD), Damian Palar (kierownik komisji obliczeń„, Sędzia pierwszej pomocy), Andrzej Zajdel, Grzegorz Smagacki (WRD KPP Jasło), Bogusław Muszał„ski (JKMiRD).

 

Pierwsze miejsce zaj곂a drużyna Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle: Damian Chudy, Mateusz Osika, Kamil Zgrzebieniowski, opiekun Krzysztof Płaziak. To oni będą… reprezentować powiat jasielski na finale wojewódzkim, który odbędzie się™ 15 maja br. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

 

Podczas finał‚u wręczono laureatom pamiątkowe puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. W uroczystości wzięli udział‚, obok komisji Sędziowskiej, dyrektor szkoły Barbara Wierdak-Cyboroś„, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle Henryk Kmiecik oraz rzecznik prasowy KPP Jasło podkom. Łukasz Gliwa. Patronat honorowy nad przedsię™wzięciem objął starosta jasielski Adam Kmiecik. List gratulacyjny od Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle mł. insp. mgr Andrzeja Wedryczowicza otrzymał‚ Józef Biernacki – prezes JKMiRD, który to wręczył zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle Henryk Kmiecik.

WYNIKI SZCZEGÓŁOWE:

Klasyfikacja generalna (.pdf)

 

(JKMiRD)