Aktualności

Posiedzenie Zarządu Okręgowego PZM

W dniu 24 kwietnia br. w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie odbyło się™ posiedzenie Zarządu Okręgowego i Komisji Rewizyjnej. Tematy omawiane to min. zatwierdzenie kalendarza imprez w Okręgu Rzeszowskim PZM w 2012 r. W posiedzeniu uczestniczył min. Józef Biernacki z JKMiRD.