Aktualności

Apel wojewody do mieszkał„ców Podkarpacia o udział‚ w uroczystościach majowych

Szanowni Państwo. Mieszkał„cy Podkarpacia!

W tym roku obchodzimy 221 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Pierwszej ustawy zasadniczej w Europie i drugiej na świecie, po konstytucji amerykał„skiej. Dzień‚o Sejmu Czteroletniego było największą… w dziejach Polski reformą… ustroju państwa. Nie zapominajmy o tradycji.

W wielu miejscach naszego regionu odbędą… się™ uroczystości upamię™tniają…ce ten ważny moment dla państwa polskiego.  Zachęcam Państwa do udział‚u w obchodach majowych – Święcie Flagi 2-go maja, Konstytucji 3-go Maja i 67 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Udekorujmy nasze domy biał‚o-czerwoną… flagą… państwową…. Oddajmy w ten sposób hoś‚d twórcom Konstytucji 3-go Maja i cześć tym, którzy walczyli o niepodległę… Polską™.

Wojewoda Podkarpacki

Mał‚gorzata Chomycz-Śmigielska

Uroczystości rocznicowe w Jaśle: