Aktualności

Życzenia wielkanocne 2012

Z okazji Świę…t Wielkanocnych na adres korespondencyjny Klubu oraz pocztą™ elektroniczną… napłyn곂y serdeczne życzenia. Ich adresatami są…:

 

Senator RP Alicja Zają…c

Starosta Jasielski Adam Kmiecik i Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Bogusław Kręcisz

Burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czernecki wraz z Przewodniczącą… Rady Miejskiej Jasła Elżbietą… Bernal

Burmistrz Miasta i Gminy Kołaczyce Mał‚gorzata Salacha wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kołaczycach Stanisławem Dunajem

Wójt Gminy Korczyna Jan Zych

Prezes Zarządu TRANS-WIERT Sp. z o.o. Jasło mgr inż. Zbigniew myśliwiec

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach mgr Stanisław Wolak

Wojskowy Komendant Uzupełnień„ w Jaśle ppłk mgr Andrzej Nykiel

były Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. mgr Robert Woźnik

Naczelnik WRD KWP w Rzeszowie nadkom. mgr Zdzisław Sudoś‚

Komendant Powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. mgr inż. Wiesław Latoszek

Prezes Zarządu Wiesław Dymiński i Dział‚acze Automobilklubu Mał‚opolskiego w Krośnie

Prezes Zarządu Oddział‚u Powiatowego ZOSP RP w Jaśle druch Stanisław Święch

Radny Rady Powiatu w Jaśle Zbigniew Dranka

Jerzy Owsiak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Iwona Mostowska – Biuro Sponsoringu, Spraw Społecznych i CSR LOTOS Gdańsk

Redakcja "Nowe Podkarpacie" Sp. z o. o. Krosno

Przemysław Baciak – PNiG Jasło S.A.

Zarząd oraz Pracownicy Biura Lokalnej Grupa Dział‚ania "Nowa Galicja" w Kołaczycach

Wydział‚ Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Marzena Miśkiewicz – Tygodnik Regionalny "Nowe Podkarpacie"

Automobilklub Stalowa Wola – Prezes Zbigniew Bień› i Dyrektor Biura Jarosław Grzegorczyk

Automobilklub Biecz – Przezs Marek Sitek

Portal regionalny terazJaslo.pl

TVJ Władysław Kołodziej

Redakcja Internetowej Telewizji południe

Redakcja Jasielskie.org.pl

Zastępca Dyrektora WORD Krosno Marek Hejnar

Zarząd i Pracownicy Trofea Sport Poland

Zarząd i Pracownicy firmy ARGUS Sp. z o.o. Jasło

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach

Właściciele i Pracownicy Hotelu "PErśA" w Jaśle

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie Wojciech Tomkiewicz

Zarząd i Pracownicy Automobilklubu Rzeszowskiego

 

Serdecznie dziękujemy!