Aktualności

Reprezentacje do finał‚u powiatowego OMTM

Lista reprezentacji zgłoszonych do finał‚u powiatowego XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, który odbędzie się™ 26 kwietnia 2012 roku o godzinie 9:30 w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie:

 
Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle:
Paweł Czapla, Wojciech Klocek, Marcin Kucki.

opiekun Krzysztof Krupiński.
 
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie:
Grzegorz Lepak, Mariusz Mroczka, Paweł Szweda.

opiekun Ireneusz Musiał‚
 
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach:
Mateusz Kurcz, Krystian Gajda, Wiktor Frużyński.

opiekun Artur Gał‚uszka.
 
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle:
Bartłomiej Rochecki, Adam Buras, Mateusz Rą…pał‚a.

opiekun Iwona Kamińska – Smorul
 
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle:
Damian Chudy, Mateusz Osika, Kamil Zgrzebieniowski.

opiekun Krzysztof Płaziak
 
Centrum Kształ‚cenia Praktycznego w Jaśle:
Damian Kosiba, Michał‚ Kotulak, Damian Materowski.

opiekun Dominik Mitoraj

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle

Maciej Krupa, Aleksandra Soś‚ek, Paweł Ziara.

opiekun Jerzy Wickowski

Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych im. gen. Józefa Hallera w Jaśle

Paweł Brą…giel, Wojciech Sambora, Sławomir Setlak.

opiekun Jan Zoła