Aktualności

Ratownicy Drogowi w ZSP Krosno i ZS nr 2 Dukla

W dniu 13 marca br. trzydziestu siedmiu uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie otrzymał‚o certyfikaty ratowników drogowych Polskiego Związku Motorowego. Wcześniej młodzieńź uczestniczyła w kursie prowadzonym przez specjalistów z zakresu ratownictwa, zakończonym egzaminem potwierdzają…cym zdobytą… wiedzą™ teoretyczną… i umiejętności praktyczne.

 

zajęcia na kursie prowadzili specjaliści Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego: Józef Biernacki – instruktor ratownictwa drogowego PZM, Mateusz Domaradzki – ratownik drogowy PZM, Zbigniew Moskal – instruktor ratownictwa medycznego PCK i Justyna Puchyrska – ratownik medyczny.

 

Kurs ratownika drogowego Polskiego Związku Motorowego ma na celu przygotowanie jego uczestników do umiejętnego podejmowania dział‚ał„ na miejscu zdarzenia, w tym dokonywania oceny stanu osób poszkodowanych i udzielenia im pierwszej pomocy oraz wsparcia psychicznego, a także prawidłowego wezwania specjalistycznych służb ratowniczych. – podkreśla Józef Biernacki, kierownik szkolenia.

 

W trakcie szkolenia młodzieńź uzyskał‚a fachową… wiedzą™ na temat: podstaw prawnych udzielania pierwszej pomocy, profesjonalnego wyposażenia apteczki samochodowej, postępowania na miejscu zdarzenia, prawidłowego wezwania służb ratowniczych (Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego), resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

 

Certyfikaty ukończenia szkolenia wręczali: wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie Jan Jędrzejko, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie mgr Joanna Kubit i Józef Biernacki – prezes JKMiRD.

 

 

Następnie w dniu 13 marca br. siedemnastu uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli. otrzymał‚o certyfikaty ratowników drogowych Polskiego Związku Motorowego. Wcześniej młodzieńź uczestniczyła w kursie prowadzonym przez specjalistów z zakresu ratownictwa, zakończonym egzaminem potwierdzają…cym zdobytą… wiedzą™ teoretyczną… i umiejętności praktyczne.

zajęcia na kursie prowadzili specjaliści Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego: Józef Biernacki – instruktor ratownictwa drogowego PZM, Mateusz Domaradzki – ratownik drogowy PZM, Zbigniew Moskal – instruktor ratownictwa medycznego PCK .

 

Certyfikaty ukończenia szkolenia wręczali: wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie Jan Jędrzejko, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 mgr Jan Drajewicz i wicedyrektor mgr Arkadiusz Twardzik oraz  Józef Biernacki – prezes JKMiRD.