Aktualności

Inauguracja sezonu motocyklowego w Dębowcu [ZAPOWIEdłš]

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego przy współpracy z Saletynami, Urzą™dem Gminy w Dębowcu, Bankiem Spółdzielczym w Bieczu Oddział‚ w Dębowcu, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krośnie, Firmą… Cateringową… Trafunek organizuje w dniu 22 kwietnia 2012 roku Inauguracją™ Sezonu Motocyklowego. Szczegóły na poniżej zamieszczonym plakacie:

KałťDY Z UCZESTNIKóW ZLOTU OTRZYMA OKOLICZNOŚCIową„ CHORą„GIEWką˜: