Aktualności

Zimowy Wyścig „BUKOWA 3 2012”

W dniu 19 lutego 2012 r. w Zimowym Wyścigu "BUKOWA 3 2012" zorganizowanym przez Automobilklub Stomil Dębica cztery zał‚ogi JKMiRD brał‚y udział‚. Trudna, kręta górska trasa w m. Januszkowice – Dział‚y.

 

W wyścigu skartował‚o 47 zał‚óg w klasach HR, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Do pokonana był jeden podjazd zapoznawczy i trzy z pomiarem czasu. Jasielskie zał‚ogi w poszczególnych klasach uzyskał‚y następujące lokaty:

 

Klasa 5. Waldemar Chochołek – Marcin Trzeciak II – miejsce,

 

Klasa 2. Jerzy Adam VII – miejsce,

 

Klasa 2. Jacek Wronkowicz – Bartosz Foryś› X – miejsce,

 

Klasa 1. Marek Skicki – Mateusz Budziak V – miejsce.

 

G R A T U L U J E M Y !!