Aktualności

„Zimowy SuperOS w Krośnie”

W dniu 12 lutego 2012 r. w godz. od 11,00 do 15,00 Automobilklub Mał‚opolski w Krośnie organizuje KJS „ Zimowy Super OS”.

Impreza zostanie rozegrana w następujących klasach:

Klasa I do 1300 cm3,

Klasa II od 1300 do 2000 cm3,

Klasa III powyżej 2000 cm3,

Klasa „Gość‡” dla zawodników posiadają…cych licencją™ sportową… PZM.

Marcin Fiejdasz A. Mał‚opolski

więcej na http: // rajd- podkarpacki,cba.pl