Aktualności

Konferencja przed organizacją… Turniejów BRD i Motoryzacyjnego w Jaśle

W Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle odbyło się™ spotkanie w sprawie dział‚ał„ profilaktyczno- edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym najmłodszych jego uczestników. wzięli w nim udział‚ przedstawiciele Policji m.in. Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Robert Woźnik, Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki oraz przedstawiciele Szkół, samorządów i innych podmiotów zajmujących się™ upowszechnianiem wiedzy w tym, tak ważnym zakresie.
 
Co roku na drogach naszego powiatu dochodzi do kilkudziesię™ciu wypadków i kilkuset kolizji drogowych. Niejednokrotnie policjanci w czasie pełnionej służby obserwują, że przyczyną… takich zdarzeń jest niewłaściwe zachowanie najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dlatego szczególną… rolę™ w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa młodych ludzi odgrywają… wszelkie dział‚ania profilaktyczne i edukacyjne.
 
Temu włał›nie służy organizowany co roku Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla dzieci Szkół podstawowych i gimnazjów oraz Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów Szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorami tych przedsię™wzięć‡ w powiecie jasielskim są Policja, Jasielski Klub Motorowerowy i Ratownictwa Drogowego oraz szkoły i samorządy. Obydwa turnieje przebiegają…  wieloetapowo:  na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim i kończą… się™ finał‚em ogólnopolskim.
 
Podstawowym celem tych przedsię™wzięć‡ jest podnoszenie kultury społeczeństwa i dział‚anie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
 

  • popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się™ po drogach,
  • kształ‚towanie partnerskich zachował„ wobec innych uczestników ruchu,
  • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • propagowanie sportów motorowerowych i rekreacji.

Finał‚ powiatowy Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbędzie się™ 18 kwietnia o godz. 9:30 w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, natomiast finał‚ powiatowy Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego odbędzie się™ 26 kwietnia o godz. 9.30 w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie.
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się™ w te przedsię™wzięcia. Bliższe informacje na temat turniejów można uzyskał  w Jasielskim Klubie Motorowym i Ratownictwa Drogowego – tel. 602 581 659.

 

(KPP Jasło)