Aktualności

I Posiedzenie Zarządu Klubu

W dniu 27 lutego br. odbyło się™ I posiedzenie Zarządu Klubu w składzie:

 

Józef Biernacki – prezes,

 

Krzysztof Godek – wiceprezes,

 

Zdzisław Maciocha – skarbnik,

 

Jerzy Adam – sekretarz,

 

Roland Szafarz – nieobecny.