Aktualności

Współpraca z WORD Krosno

W ramach bardzo dobrze układają…cej się™ współpracy pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krośnie a JKMiRD na zaproszenie Dyrektora w dniu 23 stycznia br. dla pracowników WORD w ramach szkolenia BHP wykład na temat pomocy przedmedycznej poparty multimedialną… prezentacją… przeprowadził‚; Józef Biernacki.