Aktualności

Składki członkowskie za 2012 rok

 

Zarząd JKMiRD wita wszystkich swoich dział‚aczy

i sympatyków w Nowym 2012 roku.

 

Wydane legitymacje członkowskie wcześniej z ważnością… do końca 2011 r. zachowują ważność‡ do końca 31 marca 2012 r.

Obecnie legitymacje członkowskie wydawane są z ważnością… na jeden rok po wpłaceniu składki członkowskiej do 31 mara br..

 

Składka członkowska za 2012 r. wynosi: 55 złotych. Kwotą™ należy wpłacię‡ do końca marca br. przelewem na konto i adres JKMiRD:

 

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego,  

38 – 200 Jasło, ul. Piotra Skargi 86/9.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział‚ w Jaśle

 

77 8642 1171 2017 7100 8295 0001

z dopiskiem składka członkowska za 2012 r.

 

Wpłacają…c składki członkowskie ww. Banku wpłacają…cy zwolniony jest z opłaty pobrania.

 

Pozostał‚e opłaty:

Opłata za licencją™ Sędziowską… klasy I po raz pierwszy 50 zł. ZG PZM Warszawa

Opłata za licencją™ Sędziowską… klasy I (przedł‚użenie) 40 zł. ZG PZM Warszawa

 

Opłata za licencją™ Sędziowską… klasy II po raz pierwszy 40 zł. ZO PZM Rzeszów

Opłata za licencją™ Sędziowską… klasy II (przedł‚użenie) 30 zł. ZO PZM Rzeszów

 

Sędziowie są ubezpieczeni od NNW do sumy 15.000 zł. w razie 100% kalectwa i 7.500 zł. w razie śmierci (Biuro Sportu i Marketingu ZG PZM Warszawa)

 

Składka członkowska sekcji TRAPER dod. 10 zł.

Składka członkowska sekcji TURYSTYCZNEJ dod. 10 zł.

Składka członkowska sekcji Ratowników Drogowych dod. 10 zł.

 

Składką™ członkowską… za 2012 r. od każdej osoby w kwocie 7 zł. Klub odprowadza na konto ZO PZM Rzeszów.

 

Ważne informacje dotyczące dział‚alności Klubu przekazywane są na bieżąco na naszej stronie internetowej: www.jkmird.pl

 

oraz oficjalnym profilu na Facebook.com: www.facebook.com/JKMiRD