Aktualności

Spotkanie z dzieć‡mi w Łazach Dębowieckich

W dniu 17 listopada br. w ramach programu „LOTOS – Droga bezpieczna do szkoły” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach Dębowieckich (gmina Dębowiec) odbyło się™ spotkanie, które było poświęcone tematyce BRD dzieci i młodzieży.

W prelekcji wzięli udział‚: Józef Biernacki – prezes JKMiRD, Damian Palar – przedstawiciel JKMiRD, Wojciech Strzą™pek – funkcjonariusz Posterunku Policji w Dębowcu, Daniel Baron – redaktor TV Obiektyw, Jolanta Byczek – dyrektor szkoły oraz Grażyna Koczoś„ – wychowawca.

 

Dzieciom z klasy pierwszej został‚y przekazane materiał‚y edukacyjne oraz światełka odblaskowe, ufundowane przez Grupę LOTOS S.A. 

 

O głównym sponsorze:

 

Grupa LOTOS jest grupą kapitał‚ową…, w skład której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła i LOTOS Petrobaltic (prowadzi poszukiwania oraz wydobycie ropy naftowej i gazu na Morzu Bał‚tyckim) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS. Przychody ze sprzedaży LOTOSU, w I kw. 2011, przekroczyły 6,5 mld zł‚ i były wyższe o 13,6% (kw./kw.) i 66,7% (r./r.).  Od stycznia do marca 2011 r. spółka wypracował‚a zysk operacyjny na poziomie ponad 412 mln zł‚ – o 35,4% więcej (kw./kw.) i aż o 212,6% więcej r./r. W I kw. 2011 LOTOS zarobił‚ na czysto 635,5 mln zł‚, co stanowi wzrost o 384 mln zł‚ w stosunku do IV kw. minionego roku i aż o 611,3 mln zł‚ w porównaniu z I kw. 2010.

 

(JKMiRD)