Aktualności

Inauguracja programu „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” w powiecie przemyskim

We wtorek (4 października) Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Przemyśl, przy współudziale Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, było organizatorem konferencji inaugurującej akcją™ edukacyjną… „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” w roku szkolnym 2011/2012 na terenie powiatu przemyskiego.

 

W konferencji zorganizowanej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu wzięli udział‚ przedstawiciele Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego (Józef Biernacki, Jerzy Tarkowski, Damian Palar, Grzegorz Szot), Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Przemyśl, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu, Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, wicestarosta przemyski, wójtowie gmin powiatu przemyskiego, dyrektorzy Szkół podstawowych oraz lokalni dziennikarze.

 

Konferencją™ prowadzili: ze strony Klubu prezes Józef Biernacki oraz przewodniczący IPA Region Przemyśl Jan Faber: 

 

Fot. JKMiRD / Damian Palar 

ZOBACZ Wię˜CEJ ZDją˜ą†: Odblaski w powiecie przemyskim

 

Pakiety edukacyjne przekazane przez Grupę LOTOS S.A., w których skład wchodzą…: ksiꅿeczka edukacyjna, materiał‚y edukacyjne na płycie CD, gra planszowa oraz odblaskowa maskotka trafię… do wszystkich pierwszoklasistów Szkół podstawowych w powiecie przemyskim. Najwięcej materiał‚ów zostanie przekazanych do gminy Żurawica (150, a w następnej kolejności do gmin: Dubiecko (143), Przemyśl (109), Orły (99), Fredropol (94), Bircza (81), Krzywcza (67), Medyka (64), Krasiczyn (57) i Stubno (56). Dodatkowo 15 zestawów otrzymają… „pierwszaki” ze Szkoły Podstawowej nr 8 na ulicy Sobótki w Przemyślu (placówka edukacyjna znajdująca się™ na granicy miasta i Pikulic).

 

Dystrybucją™ pakietów edukacyjnych przeprowadzą… policjanci KMP w Przemyślu (Ruchu Drogowego i Prewencji) wspólnie z członkami Przemyskiego Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) oraz pracownikami WORD w Przemyślu spotykają…c się™ z uczniami. Dział‚ania koordynuje Przemyski Region IPA. – informuje Jan Faber.

 

We wszystkich szkołach spotkania będą… miał‚y charakter zają™ć profilaktycznych z zakresu BRD – zasad bezpiecznego poruszania się™ po drodze oraz noszenia odblasków. Zostanie również wyświetlona prezentacja multimedialna poświęcona głównemu sponsorowi akcji – Grupie LOTOS S.A. z siedzibą… w Gdańsku.

 

W cię…gu roku szkolnego 2011/2012 program realizować będą… nauczyciele przy zaangażowaniu rodziców (zadania domowe). W miesię…cach luty – marzec policjanci KMP Przemyśl przy współudziale pracowników WORD i Przemyskiego Regionu IPA spotkają… się™ z wszystkimi pierwszoklasistami. Zostaną… wręczone przez policjantów Dyplomy Mał‚ego Uczestnika Ruchu Drogowego. Zostanie ogłoszony konkurs rysunkowy – Uwolnić‡ odblaski. – dodaje Jan Faber.


Uszestnicy konferencji:

Kudła Marek – wicestarosta przemyski

Kulej Ryszard – dyrektor WORD Przemyśl

Biernacki Józef – prezes JKMiRD

Żydownik Józef – Wójt Gmniy Bircza

Kowalski Jerzy – Wójt Gminy Krasiczyn

Szymał„ska Ewa – W-ce Wójt Gminy Krzywcza

Iwasieczko Marek – Wójt Gminy Medyka

Słabicki Janusz – Wójt Gminy Stubno

Szabaga Janusz – Wójt Gminy Żurawica

Jakubowska Maria – prezes Stowarzyszenia Soś‚tysów Powiatu Przemyskiego

Rzepa Jacek – przewodniczący Bieszczadzkiego Regionu IPA

Prokop Leszek – Bieszczadzki Region IPA

Luchowski Jerzy – N-k Wydział‚u Prewencji KMP

Dyjak Mirosław – rzecznik prasowy KMP

Kień‚tyka Wojciech – Komisariat Policji Medyka

Kolczak Waldemar – Komisariat Policji Medyka

Kruczak Jerzy – Posterunek Policji Żurawica

Urban Krzysztof – Posterunek Policji Bircza

Krukiewicz Ryszard – Posterunek Policji Krasiczyn

Chodorowski Marek – KMP Przemyśl

Czechowska Mał‚gorzata – KMP Przemyśl

Tarkowski Jerzy – Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław

Lechowicz leszek – IPA Przemyśl

Fejdasz Alicja – IPA Przemyśl

Doś‚hun Janusz – IPA Przemyśl

Kamińska Monika – SUPER Nowości

Szturm – Szajan Dorota – Życie Podkarpackie

Kroczak Janusz – TV " TOYA"

Baron Daniel – TV Obiektyw Jasło

Szot Grzegorz – TV Obiektyw Jasło

Palar Damian – JKMiRD

Biał‚y Beata – nauczyciel

Kostuś› Samanta – nauczyciel

Radochał„ska Monika – nauczyciel

Babska Lucyna – dyrektor SP nr 8

Wiech Grażyna – nauczyciel

Rygiel Ewa – nauczyciel

Król Anna – nauczyciel

Buś› Sylwia – nauczyciel

 

Przypomnijmy, że akcja edukacyjna „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” na terenie powiatu jasielskiego został‚a uroczyście zainaugurowana 28 września 2011 r. Do uczniów klas pierwszych Szkół podstawowych trafi w tym roku szkolnym ponad 1300 pakietów edukacyjnych oraz światełek odblaskowych.

 

więcej o samym programie na stronie: www.bezpiecznadroga.lotos.pl.

 

O głównym sponsorze:

 

Grupa LOTOS jest grupą kapitał‚ową…, w skład której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła i LOTOS Petrobaltic (prowadzi poszukiwania oraz wydobycie ropy naftowej i gazu na Morzu Bał‚tyckim) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS. Przychody ze sprzedaży LOTOSU, w I kw. 2011, przekroczyły 6,5 mld zł‚ i były wyższe o 13,6% (kw./kw.) i 66,7% (r./r.).  Od stycznia do marca 2011 r. spółka wypracował‚a zysk operacyjny na poziomie ponad 412 mln zł‚ – o 35,4% więcej (kw./kw.) i aż o 212,6% więcej r./r. W I kw. 2011 LOTOS zarobił‚ na czysto 635,5 mln zł‚, co stanowi wzrost o 384 mln zł‚ w stosunku do IV kw. minionego roku i aż o 611,3 mln zł‚ w porównaniu z I kw. 2010.

 

Damian Palar

(JKMiRD)

 

NAPISALI O AKCJI: 

 

Strona internetowa KMP w Przemyślu:

Aby droga do szkoły była zawsze bezpieczną… 

 

Portal nowiny24.pl:

Przemyśl: pierwszoklasiści dostaną… odblaski

 

Dziennik "Super Nowości":

Dzieci będą… bezpieczniejsze na drogach

 

"Życie Podkarpackie":

By dzieci były bezpieczne 

 

 

PARTNERZY AKCJI: