Aktualności

XXXII Okręgowy Zlot Szkoleniowy Ratowników Drogowych PZM [ZAPOWIEDZ]

              Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie informuje, że w dniu 17 września 2011 r. zorganizowany zostanie XXXII Okręgowy Zlot Szkoleniowy Ratowników Drogowych PZM, będą…cy jednocześnie XII Mistrzostwami Województwa Podkarpackiego w Ratownictwie Drogowym PZM. Jego trasa przebiegać będzie po drogach powiatu ropczycko-Sędziszowskiego – wiodę…cych przez miasta i gminy: Sędziszów Mał‚opolski, Wielopole Skrzyńskie i Ropczyce.

 

Patronat Honorowy

– Wojewoda Podkarpacki – Mał‚gorzata Chomycz

– Marszał‚ek Województwa Podkarpackiego – Mirosław Karapyta

– Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji – nadinsp. Józef Gdański

– Starosta Ropczycko -Sędziszowski – Stanisław Ziemiński

– Burmistrz Sędziszowa Mał‚opolskiego – Kazimierz Kień‚b

– Burmistrz Ropczyc – Bolesław Bujak

– Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie – Czesław Leja

– Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach – Adam Bał‚ut

 

Organizator Mistrzostw:

– Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie

– Automobilklub Rzeszowski

– Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie

 

Zgłoszenia

 

Ilościowe zgłaszanie zał‚óg należy dokonać w terminie do 10 września 2011 r. na adres  e-mailowy: rzeszow@pzm.com.pl.

Zgłoszenia imienne zał‚óg należy dokonać w terminie do 15 września 2011 r.


Warunkiem przyjścia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł‚ od zał‚ogi
na konto Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie w Kredyt Banku S.A. I O/Rzeszów Nr 32 1500 1100 1216 5000 5947 0000 lub gotówką… – przed rozpoczęciem Zlotu.

 

Harmonogram czasowy Zlotu :

 

08:00 – 08:45 – przyjmowanie zał‚óg, wydawanie dokumentów zlotowych, badanie regulaminowe pojazdów – Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sędziszowie Mał‚opolskim, przy ul. Ks. Stanisława Macię…ga 3

09:00 – 09:30 – sprawdzian testowy ze znajomości zasad udzielania pomocy przedmedycznej i przepisów prawa o ruchu drogowym

09:45 – oficjalne otwarcie Zlotu w Hali Sportowej Gimnazjum

10:00 – start pierwszej zał‚ogi (następne co 10 min.) do realizacji zadań„ zlotowych

11:45 – meta pierwszej zał‚ogi – Stadion Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji w Ropczycach, przy ul. Mickiewicza 56

16:30 – ogłoszenie wyników nieoficjalnych

17:00 – podsumowanie Zlotu i Mistrzostw, pokaz ratownictwa w wykonaniu słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie, ogłoszenie

wyników oficjalnych wręczenie pucharów i nagród

 

Władze Zlotu: Przewodniczący Jury: – Józef Wisz, członkowie Jury: – Józef Biernacki – Piotr Wójcikiewicz                                           

 

Kierownictwo Zlotu: – Komandor Zlotu – Piotr Wójcikiewicz – V-ce Komandor d/s

medycznych  – Grażyna Ferenc – Szczygień‚ – V-ce Komandor d/s organizacyjnych  – Jan Jędrzejko – Kierownik Biura Zlotu  – Katarzyna Skał‚a

 

więcej szczegółów zostanie zawarta w regulaminie Zlotu, który zostanie niezwłocznie przekazany po jego zatwierdzeniu przez Okręgową… Komisję™ Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZM.

 

Zapraszamy RD JKMiRD do wzięcia udział‚u w Zlocie.