Aktualności

Szkolenie z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej

W dniach 19 i 20 września 2011 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie odbył się™ wykład z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach okresowego szkolenia z BHP kadry i pracowników cywilnych. Prowadził‚ go nieodpłatnie Józef Biernacki – prezes JKMiRD.

 

Tematyka szkolenia:

– Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

– Resuscytacja krążeniowo – oddechowa,

– Odpowiedzialność‡ cywilno – karna wynikają…ca z art.. 44 prd, 93kw, 162 kk,

– Wykorzystanie sprzętu AED,

– ą†wiczenia praktyczne na fantomie do wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej,

– ą†wiczenia z kamizelką… KED.