Aktualności

Posiedzenie WR BRD w Rzeszowie

W dniu 29 września br. w Urzędzie Marszał‚kowskim

 

przy ul. L. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, odbyło się™ kolejne posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


w której to uczestniczył min. Józef Biernacki – prezes JKMiRD

Jednym z punktów posiedzenia było:

 

 

Informacja i ocena dział‚ał„ instytucji i organizacji pozarządowych (LOK, PZM itp.) w zakresie przeprowadzonych akcji,konkursów, turniejów oraz szkoleń z zakresu BRD.

 

 

Na posiedzeniu tym przez Józefa Biernackiego został‚a przedstawiona prezentacja multimedialna na temat

 

LOTOS – Droga bezpieczna do szkoły z podkreśleniem Sponsora jakim jest LOTOS S. A. Gdańsk,

 

która został‚a pozytywnie oceniona przez członków WR BRD jak wymierne daje efekty w edukacji dzieci

 

najmniej chronionych w ruchu drogowym.