Aktualności

III Posiedzenie Zarządu Klubu

W dniu 22 września br. odbyło się™ III posiedzenie Zarządu Klubu w składzie:

 

Józef Biernacki – prezes,

Krzysztof Godek – wiceprezes,

Roland Szafarz – wiceprezes,

Zdzisław Maciocha – skarbnik,

Jerzy Adam – sekretarz.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:

 

Stanisław Radzik – sekretarz,

Marian Baran – członek,

Janusz Rak – nieobecny – usprawiedliwiony