Aktualności

III Miedzynarodowa Konferencja Warszawa

 

 

 

W dniu 21 września 2011 r. na zaproszenie

Marszał‚ka Województwa Podkarpackiego

 

udział‚ Józefa Biernackiego

w

III Międzynarodowej Konferencji

„Ofiary Wypadków – Nasza Wspólna Odpowiedzialność‡”

pod patronatem

Marszał‚ka Sejmu RP Grzegorza Schetyny

 

Program Konferencji, Sejm RP ul. Wiejska 4/6/9 Sala Kolumnowa od godz. 10,00:

Powitanie i wystąpienie wprowadzają…ce, Piotr Kluz Podsekretarz Stanu w MS.

Wystąpienie w imieniu Konferencji Episkopatu Krajowy Duszpasterz Kierowców, księ…dz dr Marian Midura.


Pierwsza sesja referatowa:

 

Dzieci jako ofiary wypadków drogowych, konsekwencje i sposoby przeciwdział‚ania – Piotr Kluz Podsekretarz Stanu w MS,

Edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży w Polsce i  w wybranych krajach UE – analiza porównawcza – Poseś‚ Beata Bublewicz przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. BRD,

Edukacja dzieci w zakresie BRD – Krystyna Szumilas, Sekretarz Stanu w MEN,

Promocja wśród dzieci bezpiecznych zachował„ na drodze – Radosław Stępień„, podsekretarz Stanu w MI, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady BRD,

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym dzieci w wieku szkolnym – Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w MSWiA,

Dział‚ania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym – Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski,

Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachował„ dzieci w ruchu drogowym – Andrzej Wojciechowski, Instytut Transportu Drogowego,

Dziecko a ubezpieczenia- jak chronię‡ najmłodszych – Andrzej Maciꅿek, Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Ubezpieczeń„.


Druga sesja robocza:

Najmłodsi na rowerach – odpowiedzialna ochrona w ruchu drogowym,

Edukacja w zakresie BRD,

Profilaktyka w zakresie BRD,

 Przesłuchania dzieci ofiar wypadków drogowych.

foto nr 1 – sala kolumnowa w Sejmie RP.

foto nr 2 – Prezes Zarządu Głównego PZM Warszawa – Andrzej Witkowski.

foto nr 3 – od lewej – Stanisław Wróbel – Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, Józef Biernacki, Prezes JKMiRD, Wiktoria Laskus – Główna Komisja BRD PZM Warszawa