Aktualności

Świąto Policji w Jaśle

Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki uczestniczył na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle mł. insp. Roberta Woźnika w Powiatowych Obchodach Świąta Policji.

 

Uroczystości, które miał‚y miejsce w piątek (22 lipca) rozpocz곂a msza świę™ta odprawiona w Kościele Św. Stanisława BM. Następnie w Jasielskim Domu Kultury odbyła się™ okolicznościowa akademia, w której udział‚ wzięli funkcjonariusze jasielskiego garnizonu, pracownicy cywilni komendy, emerytowani policjanci oraz społeczni partnerzy Policji (zaprzyjaźnione służby mundurowe – Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Graniczna, służba Wię™zienna, służba Celna oraz szefowie miejscowych przedsię™biorstw).

 

Jak podkreśliś‚ w swoim wystąpieniu pierwszy zastępca komendanta powiatowego Policji mł. insp. Artur Dudek to włał›nie dzięki współpracy tych wszystkich osób powiat jasielski od wielu lat jest jednym z najbezpieczniejszych regionów na Podkarpaciu.

 

– Na terenie naszego powiatu znacznie zniżono poziom przestępczości w największym stopniu szkodliwej społecznie: przestępczości o charakterze kryminalnym. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat liczba stwierdzonych czynów tej kategorii zmniejszyła się™ o prawie 120 przestępstw. W tym roku również podejmujemy wszelkie starania, aby utrzymać tą™ niezwykle korzystną… tendencją™. Zdołaliśmy także zwiększyć skuteczność‡ naszej pracy wykrywczej. Wykrywalność‡ ogółem w 2010 roku wyniosła 81,4 procent i była wyższa o ponad 8 procent od średniego wyniku wszystkich jednostek w województwie. Poziom wykrywalności jasielskich policjantów w minionym roku był najwyższym w cię…gu minionych siedmiu lat. Na podkreślenie zasługuje również, że w ostatnich dwóch latach na drogach powiatu jasielskiego znacznie zmniejszyła się™ liczba osób, które zgin곂y w wypadkach. W 2008 roku śmierć poniosło 17 osób, w 2010 5, tj. o 70 procent mniej. Liczba wypadków natomiast zmniejszyła się™ o 30 procent. – powiedział‚.

 

Świąto Policji to tradycyjnie okazja do wręczenia nominacji na wyższe stopnie służbowe. W tym roku awansowanych został‚o 63 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle (czterech w korpusie oficerskim, trzydziestu w korpusie aspiranckim i dwudziestu dziewięciu podoficerów).

 

Zasłużonym funkcjonariuszom wręczono również medale „Za długoletnią służbę™”, „Zasłużonego policjanta” oraz nagrodę™ samorządu powiatu jasielskiego i burmistrza miasta Jasła.

 

List gratulacyjny na ręce szefa jasielskich policjantów złożył‚ m.in. prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

 

– Z cał‚ego serca w imieniu własnym, zarządu i dział‚aczy Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego chcę Wam podziękować. Podziękować za to, co czynicie dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego, to jest dzieci. Mam pełną… świadomość‡, że w zeszłym roku wspólnymi siłami: miasta, powiatu, Policji, społecznych dział‚aczy, w Jaśle oddaliśmy Miasteczko Ruchu Drogowego. Wiele z Was obecnych tutaj było na otwarciu. Mam również świadomość‡ tego, że za parą™ dni – 5 czerwca – powódź nam to zniszczyła. Potrafiliśmy to wszystko wydźwignąć‡, dzięki wspaniał‚ym ludziom. Samorząd miasta Jasła wziął‚ ten ciężar gatunkowy. Ktoś powie: firmy ubezpieczeniowe coś› zwróciły. Tak, ale gdyby nie ludzie takiego pokroju jak są obecni na sali, z tego byśmy się™ nie dźwigną™li. – powiedział‚ Józef Biernacki.

 

W okolicznościowym piśmie czytamy: „Z okazji corocznego Świąta Policji, w imieniu Zarządu oraz dział‚aczy Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego składam na Pana ręce wyrazy uznania i podziękowania za niezwykle cenną… dla nas współpracę™ z Panem oraz cał‚ym garnizonem jasielskiej Policji. Proszą™ złożyć wszystkim odznaczonym oraz awansowanym na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom wyrazy serdecznych gratulacji oraz podziękował„ za realizacją™ licznych przedsię™wzięć‡ na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci i młodzieży. Liczymy, że współpraca Komendy Powiatowej Policji w Jaśle oraz Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego będzie dalej kontynuowana na tak wspaniał‚ym poziomie jak dotychczas i będzie źródł‚em satysfakcji z wspólnie podjętych przedsię™wzię懔.

 

Podobne pismo został‚o przesłane na ręce komendanta miejskiego Policji w Krośnie Krzysztofa Guzika.

 

Damian Palar

(JKMiRD)