Aktualności

Trwają… przygotowania do Zlotu Samochodów Terenowych 4×4

Ubiegłoroczna edycja Zlotu. Fot. terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

 

Ramowy program X Jubileuszowego Zlotu Samochodów Terenowych 4×4

Osiek Jasielski – Załęże (23-24 lipca 2011 roku)

 

 

23 lipca 2011 r.

 

8.00 – Rozpoczęcie Zlotu remiza OSP Osiek Jasielski,

a. przyjmowanie zgłoszeń Zał‚óg,

b. przyjmowanie wpisowego od Zał‚ogi,

c. wydawanie dokumentacji Zlotu.

8.30 – Rozpoczęcie wykonywania BK pojazdów,

9.30 – Wyjazd kolumną… na obszar wykonywania prób sportowych i turystycznych,

10.00 – Odprawa – omówienie poszczególnych prób,

10.30 – Start do wykonywania prób sportowych i turystycznych,

a. dwa przejazdy w klasie sportowo – turystycznej na czas,

b. przejazd w trudnym terenie trasa turystyczno – przeprawowa 

12.30 – Wydawanie posiłku  remiza OSP Osiek Jasielski,

18.00 – Planowane zakończenie prób sportowo – turystycznych – powrót w rejon OSP Osiek Jasielski.

 

24 lipca 2011 r.

 

8.00 – Śniadanie wg zamówień„ na koszt własny z dnia poprzedniego,

9.30 – Odprawa,

a. podanie wyników prób z dnia poprzedniego,

b. omówienie szczegółowe zadań„ Zlotu na dzień„ 24 lipca 2011 r.

10.00 – Wyjazd kolumną… na obszar wykonywania prób sportowych i turystycznych,

10.30 – Start do wykonywania prób sportowych i turystycznych,

a. dwa przejazdy w klasie sportowo – turystycznej na czas,

12.30 – Wydawanie posiłku  remiza OSP Osiek Jasielski,

15.30 – Planowane zakończenie Zlotu, rozdanie pucharów, medali, i nagród rzeczowych w miarą™ ich pozyskania – remiza OSP Osiek Jasielski.

 

W przypadku zmiany programu Zlotu informacja będzie podawana w komunikatach i na odprawie.

 

Zgłoszenia, wpisowe:

 

Każda Zał‚oga, która uczestniczy w imprezie zobowiązana jest wpłacię‡ wpisowe 150,00 zł‚, na konto organizatora (Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział‚ w Jaśle 77 8642 1171 2017 7100 8295 0001) najpóźniej do 18 lipca 2011 r. oraz wypełnienie zgłoszenia i przesłania pocztą… na adres jozef@jkmird.pl, zgłoszone Zał‚ogi zostaną… umieszczone na liście startowej w miarą™ napływu zgłoszeń. a w przypadku wpłaty przy składaniu zgłoszenia na udział‚ w dniu Zlotu za potwierdzeniem odbioru KP kwota wzrasta do 180,00 zł. Zwrot wpisowego może nastąpię‡ w przypadku nie przeprowadzenia żadnej próby sportowej przez Organizatora.

 

W przypadku nie podjścia realizacji prób sportowych przez Zał‚ogę lub z powodu awarii samochodu albo nieobecności w czasie rozgrywania poszczególnych odcinków imprezy, Organizator nie zwraca wpisowego.

 

Za wpisowe Zał‚oga otrzyma; bezpłatne pole namiotowe i miejsce parkingowe na samochód, posiłek jednodaniowy 23 i 24 lipca 2011 r. kawę lub herbatą™ oraz niezbędne materiał‚y Zlotowe.

 

Czas trwania Zlotu:

 

Zlot odbywa się™ w dniu 23 lipca 2011 r. Osiek Jasielski – Remiza OSP, pow. jasielski. Biuro Zlotu czynne od godz. 8:00, natomiast w dniu 24 lipca 2011 r. biuro czynne od godz. 8:30.

 

Punktacja za trase turystyczno – przeprawową…:

Pieczatką™ nalezy odbic w odpowiedniej rubryce

 

Osoby odpowiedzialne za organizację™ Zlotu:

 

Dyrektor Zlotu:

Roland Szafarz, licencja kl. I Nr 683/08

 

Zespół Sędziów Sportowych:

Przewodniczący – Józef Biernacki, licencja kl. I Nr 680/08

Członek ZSS – Bartosz Biernacki, licencja kl. I Nr 837/11

Członek ZSS – Marian Baran, licencja kl. I Nr 777/10

 

Osoby funkcyjne Zlotu:

Kierownik Biura Zlotu – Magdalena Adam, licencja kl. I Nr 179/10

Asystent kierownika biura Zlotu – Marlena Zwolińska

Kierownik ds. zabezpieczenia tras Zlotu – Bogusław Muszał„ski, licencja kl. II. Nr 55/2009

Kierownik zabezpieczenia biura i sprzętu i BK – Wiesław Pają…k, licencja kl. II Nr 100/05

Kierownik Komisji Obliczeń„ – Jerzy Adam, licencja kl. I Nr 780/10,

Zastępca kierownika zabezpieczenia Zlotu (transport) – Lucjan Bartuś›,

Sędziowie licencjonowani: Krzysztof Godek, licencja kl. I Nr 682/08, Wojciech Tomkiewicz Lic.II Nr 56/09,

Nagłośnienie – Gminny Ośrodek Kultury  Osiek Jasielski,

Konferansjerka w czasie trwania Zlotu i na odprawach – Wojciech Tomkiewicz Lic.II Nr 56/09,

Zabezpieczenie Zlotu: Ratownicy Drogowi JKMiRD, Ochotnicze Straże Pożarne Osiek Jasielski,  Załęże i Świerchowa, Policja i Pogotowie na wezwanie,

Pozostał‚e osoby funkcyjne Zlotu zostaną… przedstawione na odprawie z Zał‚ogami.

 

Samochody 4×4:

 

Zasady dotyczące wszystkich samochodów zgłoszonych do startu:

Samochody muszą… odpowiadać‡ aktualnym ustaleniom regulaminowym, w zakresie deklarowanym w zgłoszeniu.

 

Zał‚oga zobowiązana jest posiadać‡ sprawną… – legalizowaną… gał›nicę i apteczką™ pp.

 

Dokumenty pojazdu:

Każdy samochód musi posiadać‡ aktualny dowód rejestracyjny (w tym samochody z rejestracją… czasową…) stanowiący o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych oraz posiadać‡ aktualne ubezpieczenie OC i NW.

 

Dokumenty kierowcy:

Kierowca musi posiadać‡ aktualne prawo jazdy odpowiedniej kategorii do kierowania pojazdem.

 

Punktacja za trasę turystyczno – przeprawową…:

 

Pieczątką™ należy odbię‡ w odpowiedniej rubryce w karcie drogowej,

 

Pieczątki rozmieszczone są na trasie o powierzchni 10 hektarów, które należy

 

 odnaleść‡, do nich dojechać samochodem i odcisnąć‡ w karcie drogowej,

 

Wjazd na trasę turystyczno – przeprawową… będzie oznakowany tak jak

 

i koniec trasy gdzie strzał‚ka kierować będzie do bazy Zlotu,

 

Na trasie turystyczno – przeprawowej dopuszcza się™ wzajemną… pomoc

 

Zał‚óg – pełna inteegracja,

 

Karty drogowe odbiera po przejechaniu trasy turystyczno – przeprawowej

 

Sędzia Wiesław Pają…k  tel. 696 488 962 w bazie Zlotu sobota do godz. 20,00

 

lub w niedzielę™ wyją…tkowo do godz. 8,00, który dokona (rozplombowania karty

drogowej),

 

Brak pieczęci lub zamazanie, poprawianie, rozplombowanie, 

 

przerabianie uważane będzie jako brak pieczęci,

 

Za brak pieczęci jw. Zał‚oga otrzymuje + 40 pkt.

 

Punkty z trasy turystyczno – przeprawowej wliczane są do klasyfikacji ogólnej Zlotu

 

 i do poszczególnych klas sportowej i turystycznej.

 

Na trasie Zlotu turystyczno – przeprawowej Dyrektor Zlotu życzy Zał‚ogom wielu

 

wrażeń oraz pozytywnej adrenaliny sportowej w zmaganiach przeprawowych.

 

Patronat Honorowy:

Senator RP Alicja Zają…c

Wicemarszał‚ek Sejmu RP Marek Kuchciński

Poseś‚ na Sejm RP Piotr Tomał„ski

Poseś‚ na Sejm RP – Adam Śnieżek

Wojewoda Podkarpacki Mał‚orzata Chomycz

Starosta Jasielski Adam Kmiecik

Burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czernecki

Wójt Gminy Osiek Jasielski – Mariusz Pykosz

Radny Sejmiku Woj. Podkarpackiego Bogdan Rzoś„ca

 

Sponsorzy:

ZTS Gamrat S. A. Jasło

Trafunek Dębowiec – Marek Mroczka

Piaski, żwiry, kliś„ce – Bogusław Muszał„ski

Bank Spółdzielczy w Dębowcu

Firma "ELEKT" Jasło – Czesław Fiał‚kiewicz

Poseś‚ na Sejm RP – Adam Śnieżek
Stefan Bieryt – Jazowsko /Koło Limanowej

Sklep Motoryzacyjny – Janusz Wilk Jasło

Radny Sejmiku Woj. Podkarpackiego Bogdan Rzoś„ca
OSK "RENE" Jasło Zdzisław Wiśniowski 

 

Patronat medialny:

Portal regionalny terazJaslo.pl

Jasielski Serwis Ogłoszeniowy Jasielskie.org.pl

Jasielski Portal Informacyjny Jaslonet.pl

Telewizja Obiektyw

Internetowa Telewizja południe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Szczegółowy regulamin ZLOTU

Karta zgłoszenia zał‚ogi (plik w formacie .doc)

 

LISTA ZGŁoSZONYCH ZałóG:

 

Zał‚ogi dopisywane są do listy startowej systematycznie, w momencie otrzymania wpłaty na konto JKMiRD!!!

 

L.p.

Kierowca

Pilot

Samochód

Klub

 1.

 Stefan Bieryt

 Rafał‚ Bieryt

Piotr Bieryt

 MAN

Benz – Pal Tim

 2.

 Rafał‚ Bieryt

 Stefan Bieryt

Piotr Bieryt

 MAN

 Benz – Pal

Tim

 3.

 Grzegorz Nowak

 Andrzej Bobka

 Nissan Patrol GR 60Y

 4×4 Tarnów

 4.

 Maciej ką™dryna

 Tomasz Pabian

 MITSUBISHI

PAJERO

 4×4 Tarnów

 5.

 Marek Chochołek

 Daniel Witusik

 Nissan Patrol

 JKMiRD

 6.

 Waldemar Chochołek

 Zagórski Grzegorz

 Nissan Patrol

 JKMiRD

 7.

 Irek Kuras

 Wojtek Migda

 Suzuki Samurai

 –

 8.

 Bogusław Muszał„ski

 Roland Szafarz

 JEEP WRANGEL

 JKMiRD

 9.

 Adam Rzoś„ca

 Rafał‚ Czechowicz

 JEEP CHIEROOCE

 JKMiRD

10.

 Piotr Korczykowski

 Arkadiusz Mikulski

 Nissan Patrol GR

 JKMiRD

 11.

 Tomasz Rogala

 Tomasz Guzior

 Nissan

  –

 12.  Krzysztof Mizerak  Elżbieta Mastaj  Nissan Patrol  –
 13.        
 14.        
 15.        
 16.        
 17.        
 18.        
 19.        
 20.        
 21.        
 22.        
 23.        
 24.        
 25.        
 26.        
 27.        
 28.        
 29.        
 30.