Aktualności

II Posiedzenie Zarządu

W dniu 14 lipca br. odbyło się™ II posiedzenie Zarządu Klubu w składzie:

Józef Biernacki – prezes,

Krzysztof Godek – wiceprezes,

Roland Szafarz – wiceprezes,

Zdzisław Maciocha – skarbnik,

Jerzy Adam – sekretarz.