Aktualności

Wręczenie zał›widczeń„ Ratownika Drogowego PZM

W dniu 2 czerwca w Liceum Ogólnokształ‚cą…cym w Kołaczycach  uroczyście został‚y wręczone zał›wiadczenia ukończenia kursu na stopień„ Ratownika Drogowego PZM.

 

Ponadto wręczono ksiꅿeczki pracy  i legitymacje Ratownika Drogowego oraz legitymacje Klubowe.

 

W czasie uroczystości obecni byli:

 

Antoni Salacha – dyrektor LO Kołaczyce,

 

Jan Jędrzejko – wiceprezes ZO PZM w Rzeszowie,

 

Józef Biernacki – prezes JKMiRD.