Aktualności

Finał‚ konkursu plastycznego „Uwolnić‡ odblaski”

Grupa LOTOS Spółka Akcyjna w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu organizuje Już od kilku lat akcją™ „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych Szkół podstawowych na terenie województwa pomorskiego, powiatu bielskiego oraz powiatu jasielskiego, czyli w tych miejscach, gdzie spółka posiada swoje oddział‚y.

 

Głównym zał‚ożeniem programu jest edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego, czyli dzieci z zakresu bezpiecznego poruszania się™ po drodze i tym samym zwiększenie ich bezpieczeństwa.

 

W roku szkolnym 2007/2008 w organizację™ i przeprowadzenie programu na szczeblu powiatu jasielskiego włączył się™ Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego.

 

Bieżącą… edycją™ akcji „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” zainaugurowaliśmy w październiku 2010 roku okolicznościową… konferencją… w Jasielskim Domu Kultury, w której wzięli udział‚ samorządowcy (burmistrzowie i wójtowie gmin), przedstawiciele komendy wojewódzkiej oraz powiatowej Policji, Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie, Wojskowej Komendy Uzupełnień„ w Jaśle, Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, prezesi miejscowych przedsię™biorstw, dyrektorzy Szkół podstawowych z terenu powiatu jasielskiego, a także przedstawiciele lokalnych środków masowego przekazu (prasy, radia, telewizji oraz portali internetowych).

 

W trakcie spotkania został‚y przedstawione podstawowe zał‚ożenia akcji „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” oraz efekty z poprzednich lat.

 

Kolejnym etapem była dystrybucja pakietów edukacyjnych przekazanych przez Grupę LOTOS S.A. z siedzibą… w Gdańsku, w skład których wchodził‚y: ksiꅿeczka, materiał‚y edukacyjne na płycie CD, gra planszowa oraz odblaskowa maskotka. Zestawy, za pośrednictwem urzą™dów miast i gmin, trafiły do wszystkich Szkół podstawowych na terenie powiatu jasielskiego (w sumie ponad tysię…c).

 

Najwięcej zestawów otrzymali pierwszoklasiści z miasta Jasła (367), w następnej kolejności z: gminy Jasło (127), gminy Skołyszyn (124), gminy Kołaczyce (110), gminy Nowy Żmigród (91), gminy Dębowiec (79), gminy Brzyska (69), gminy Osiek Jasielski (51) i gminy Krempna (21).

 

W dziesię™ciu wytypowanych przez Organizatora placówkach (po jednej z terenu każdej gminy) światełka odblaskowe i pakiety edukacyjne został‚y wręczone osobiłcie i były połę…czone z wygłoszeniem przez przedstawicieli Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle prelekcji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Wytypowane placówki to: Szkoła Podstawowa w Wróblowej (gmina Brzyska), Szkoła Podstawowa w Krempnej (gmina Krempna), Szkoła Podstawowa w Kunowej (gmina Skołyszyn), Szkoła Podstawowa w Jareniówce (gmina wiejska Jasło), Szkoła Podstawowa w Umieszczu (gmina Tarnowiec), Szkoła Podstawowa w Samoklęskach (gmina Osiek Jasielski), Szkoła Podstawowa w Nienaszowie (gmina Nowy Żmigród), Szkoła Podstawowa w Foluszu (gmina Dębowiec), Szkoła Podstawowa w Krajowicach (gmina Kołaczyce) oraz Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle (gmina miejska Jasło).

 

Drugim etapem akcji był konkurs plastyczny pod hasłem „Uwolnić‡ odblaski”, którego tematyka miał‚a nawiązywać do zasad bezpiecznego poruszania się™ po drodze oraz właściwego korzystania z elementów odblaskowych.

 

Konkurs został‚ ogłoszony na początku kwietnia 2011 roku poprzez dostarczenie do wszystkich Szkół podstawowych w powiecie jasielskim materiał‚ów informacyjnych przygotowanych przez Biuro Sponsoringu, Spraw Społecznych i CSR Grupy LOTOS S.A.

 

Termin nadsyłania prac mijał‚ 23 maja br. Do Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego napłyn곂o w sumie 109 prac plastycznych z dziewięciu gmin (na akcją™ nie odpowiedział‚y placówki edukacyjne z terenu gminy Kołaczyce).

 

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, w porozumieniu z organizatorem akcji „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”, powołał‚ do oceny nadesłanych prac plastycznych pięcioosobową… komisję™ w składzie: regionalistka Agata Pucykowicz (przewodnicząca komisji), dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie Wojciech Tomkiewicz (zastępca przewodniczącego komisji), Dorota Krygowska (inspektor do spraw BRD w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie), Stanisław Witusik (prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zał‚ężu) oraz Damian Palar (redaktor naczelny portalu terazJaslo.pl).

 

Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się™ w poniedział‚ek 30 maja br. w siedzibie Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego przy ulicy Piotra Skargi 86/9 w Jaśle, w trakcie którego został‚o wyłonionych dziesięć‡ najlepszych prac (po jednej z każdej gminy). Ze względu na brak nadesłanych prac z terenu gminy Kołaczyce postanowiono nagrodzię‡ dodatkowo pracę™ z gminy, z której spłyn곂a największa liczba rysunków (gminy Osiek Jasielski).

 

W wyniku obrad, Jury postanowiło uhonorować prace:

I miejsce: Wiktoria Forystek (Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Umieszczu)

II miejsce: Krzysztof Biał‚oś„ (Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krempnej)

III miejsce: Robert Brą…giel (Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej)

Wyróżnienie: Natalia Gajda (Zespół Szkół w Lipnicy Dolnej)

Wyróżnienie: Patrycja Mikrut (Szkoła Podstawowa w Dębowcu)

Wyróżnienie: Dominik Krzywiński (Szkoła Podstawowa w ZS w Szebniach)

Wyróżnienie: Patrycja Gronkiewicz (Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle)

Wyróżnienie: Konrad Zajdel (Szkoła Podstawowa w Nienaszowie)

Wyróżnienie: Bartosz Bubniak (Szkoła Podstawowa w Zał‚ężu) 

Wyróżnienie: Weronika Faryj (Szkoła Podstawowa w Harklowej)

 

Nagrodami w konkursie są…: za I miejsce – rower górski, kask, zestaw ochraniaczy, kamizelka odblaskowa, za II miejsce – rolki, kask, zestaw ochraniaczy, kamizelka odblaskowa, za III miejsce – plecak, zestaw gier edukacyjnych, kamizelka odblaskowa, za wyróżnienie – zestaw gier edukacyjnych, kamizelka odblaskowa. Dodatkowo cał‚a dziesię…tka nagrodzonych osób otrzyma: monografię™ Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego (za lata 1997-2007), smycz odblaskową… z elementem świecą…cym (migają…cym i stał‚ym) firmy 3M oraz długopisy i smycze z logotypem Grupy LOTOS S.A.

 

Nagrodę™ specjalną… otrzyma również Szkoła Podstawowa w Umieszczu (gmina Tarnowiec), do której uczą™szcza laureatka pierwszego miejsca. To zestaw mini znaków drogowych, dwa rowery górskie, dwa kaski, zestaw ochraniaczy oraz kamizelki odblaskowe.

 

Osoba poruszają…ca się™ po nieoświetlonej drodze, nie posiadają…ca na wyposażeniu elementów odblasków, jest widoczna dopiero z odległości około 30 metrów. W takiej sytuacji kierowca jadę…cy zgodnie z dozwoloną… prędkością… ma niespełna sekundę na odpowiednią reakcją™, aby zwolnić‡ i bezpiecznie ominąć‡ pieszego. Prawidłowo umieszczony element odblaskowy w plecaku czy ubraniu zwiększa natomiast widoczność‡ pieszego z odległości 5 razy większej, czyli około 150 metrów.

Damian Palar

(JKMiRD)

Uczestnicy finał‚u:

 

Robert Bialik – dyrektor LOTOS Jasło,

Roman Kościow – koordynator akcji

Jan Jędrzejko – wiceprezes ZO PZM Rzeszów,

Józef Biernacki – prezes Zarządu JKMiRD

Roland Szafarz – wiceprezes Zarządu JKMiRD,

Leszek Znamirowski – II zastępca Burmistrza Miasta Jasła,

Bogusław Wójcik – wójt Gminy Tarnowiec,

Mariusz Pykosz – wójt Gminy Osiek Jasielski,

Andrzej Sabik – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,

Paweł Krasnopolski – podinspektor WRD KWP Rzeszów,

Artur Dudek – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle,

st. bryg. Wiesław Latoszek – Komendant Powiatowy PSP w Jaśle,

Bogusław Antas – WKU Jasło,

Monika Czupa – Starostwo Powiatowe Jasło,

Anna Betlej – Starostwo Powiatowe Jasło,

Dyrektor Szkoły Podstawowej Umieszcz

Paweł Mię™dlar – rzecznik Podkarpackiej Policji w Rzeszowie

Wacław Pasterczyk – rzecznik prasowy KP PSP Jasło

Damian Palar – redaktor naczelny terazJaslo.pl,

Daniel Baron – TV Obiektyw

Krzysztof Czekaj – TVJ Telewizja Jasło,

Marta Jagoda – ITVpołudnie Jasło

Marek Dybał› – jasielski portal informacyjny Jasło4u.pl

Przemek Janas – jasielski portal informacyjny Jasłonet.pl

Stanisław Grzywacz – jasielski portal informacyjny WirtualneJasło.pl

NAPISALI O NAS:

www.terazJaslo.pl – "Uwolnić‡ odblaski" – wizje dzieci na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego

www.Jaslo4u.pl – W powiecie jasielskim pierwszaki uwalniali odblaski

www.Jaslonet.pl – Finał‚ akcji "LOTOS Bezpieczna droga do szkoły" (foto)

TV Jasło – Bezpiecznie do szkoły finał‚

www.itvpoludnie.pl – Uwolnij odblask

TV Obiektyw – Serwis z dnia 5 lipca

Strona LOTOS Jasło – "Uwolnić‡ odblaski" – finał‚ akcji w powiecie jasielskim