Aktualności

„Uwolnić‡ odblaski” – posiedzenie Jury

Jasło, dnia 30 maja 2011 r.


PROTOkół

Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSU RYSUNKOWEGO „UWOlnić† ODBLASKI” W RAMACH AKCJI „LOTOS – BEZPIECZNA DROGA DO SZKoŁY”

 

 

Komisja w składzie:

 

Agata Pucykowicz – przewodnicząca (regionalista)

Wojciech Tomkiewicz – wiceprzewodniczący (dyrektor GOK w Korczynie)

Dorota Krygowska – członek (inspektor ds. BRD w WORD Krosno)

Stanisław Witusik – członek (prezes OSP w Zał‚ężu)

Damian Palar – członek (redaktor naczelny portal terazJaslo.pl)

 

Do organizatora Konkursu nadesłano 109 prac plastycznych pod hasłem „Uwolnić‡ odblaski” w ramach akcji „LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły”. Prace rysunkowe został‚y wykonane dowolną… techniką… przez dzieci klas pierwszych Szkół podstawowych z terenu powiatu jasielskiego (listą™ stanowi zał‚ą…cznik nr 1 do niniejszego protokoś‚u).

 

Do konkursu nadesłano prace z gmin:

Skołyszyn,

Osiek Jasielski,

Krempna,

Dębowiec,

Nowy Żmigród,

Brzyska,

Tarnowiec,

Gmina Jasło,

Miasto Jasło.

 

Na konkurs nie odpowiedział‚o: miasto i gmina Kołaczyce.

 

Jury, które obradował‚o w dniu 30 maja 2011 r. przyznał‚o następujące nagrody i wyróżnienia:

 

– gmina Brzyska – Natalia Gajda (Zespół Szkół w Lipnicy Dolnej)

– gmina Dębowiec – Patrycja Mikrut (Szkoła Podstawowa w Dębowcu)

– gmina Krempna – Krzysztof Biał‚oś„ (Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krempnej)

– gmina Jasło – Dominik Krzywiński (Szkoła Podstawowa w ZS w Szebniach)

– miasto Jasło – Patrycja Gronkiewicz (Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle)

– gmina Nowy Żmigród – Konrad Zajdel (Szkoła Podstawowa w Nienaszowie)

– gmina Osiek Jasielski – Bartosz Bubniak (Szkoła Podstawowa w Zał‚ężu)

– gmina Osiek Jasielski – Robert Brą…giel (Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej)

– gmina Skołyszyn – Weronika Faryj (Szkoła Podstawowa w Harklowej)

– gmina Tarnowiec – Wiktoria Forystek (Szkoła Podstawowa w ZS w Umieszczu)

 

I miejsce: Wiktoria Forystek (Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Umieszczu)

II miejsce: Krzysztof Biał‚oś„ (Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krempnej)

III miejsce: Robert Brą…giel (Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej)

Wyróżnienie: Natalia Gajda (Zespół Szkół w Lipnicy Dolnej)

Wyróżnienie: Patrycja Mikrut (Szkoła Podstawowa w Dębowcu)

Wyróżnienie: Dominik Krzywiński (Szkoła Podstawowa w ZS w Szebniach)

Wyróżnienie: Patrycja Gronkiewicz (Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle)

Wyróżnienie: Konrad Zajdel (Szkoła Podstawowa w Nienaszowie)

Wyróżnienie: Bartosz Bubniak (Szkoła Podstawowa w Zał‚ężu) 

Wyróżnienie: Weronika Faryj (Szkoła Podstawowa w Harklowej)

Napisali o nas:

Konkurs "Uwolnić‡ odblaski". Zwyciężyła praca z gminy Tarnowiec – www.terazJaslo.pl