Aktualności

Spotkanie w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski

W miniony czwartek (28.04) delegacja Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w osobach: Józef Biernacki (prezes), Stanisław Witusik i Damian Palar gościli u wójta gminy Osiek Jasielski Mariusza Pykosza. Celem spotkania było omówienie szczegółów organizacji zlotu samochodów terenowych 4×4 na terenie gminy Osiek Jasielski.

 

Dziesię…ta, jubileuszowa edycja Zlotu Samochodów Terenowych 4×4 zaplanowana jest na miesię…c lipiec (23-24). Planujemy przeprowadzenie czterech prób sprawnościowych na terenie miejscowości Załęże (gmina Osiek Jasielski) – dwie próby na terenie Żwirowni Stanisława Witusika oraz dwie próby na terenach będą…cych własnością… gminy Osiek Jasielski (oddalonych od siebie w odległości około jednego kilometra).

 

Wójt Mariusz Pykosz wyraził‚ wstępnie zgodę™ na nieodpłatne użyczenie terenu na czas organizacji dwudniowej imprezy.

 

Obecnie trwają… szczegółowe opracowania techniczne dotyczące przebiegu trasy oraz podpisania umowy użyczenia z UG Osiek Jasielski. Za wytyczenie trasy z ramienia Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego będą… odpowiedzialni: Bogusław Muszał„ski, Waldemar Chochołek oraz Stanisław Witusik. Szczegóły podamy do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

 

(DP) / JKMiRD