Aktualności

Policja zaprasza na egzamin na kartą™ rowerową… i motorowerową…

Policjanci z jasielskiej drogówki, przy współpracy z Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego, zapraszają… dzieci, które chciał‚by uzyskał uprawnienia potrzebne do kierowania rowerem lub motorowerem na egzamin, który odbędzie siꙠ na terenie Zespołu  Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. chętni mogą zgłosię‡ się™ wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Uczestnicy w czasie egzaminu będą… musieli się™ wykazać‡ niezbędnymi kwalifikacjami.

 

 

Egzamin na kartą™ rowerową… i motorowerową… rozpocznie się™ w wtorek 31 maja  o godz. 9 na terenie miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. Dzieci, które chciał‚yby uzyskał uprawnienia do kierowania rowerem lub motorowerem mogą zgłosię‡ się™ na egzamin wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.

 

Uczniowie muszą… zabrać ze sobą… aktualną… legitymacją™ szkolną…, swoje zdjście oraz wypełniony  do punktu 2  arkusz zaliczeń„, który wydaje szkoła do której uczą™szczają…. W przypadku egzaminu na kartą™ motorowerową…, wymagane jest również zał›wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazał„ do kierowania motorowerem.  Osoby ubiegają…ce się™ o kartą™ motorowerową…, zgłaszają… się™ na egzamin z swoim motorowerem.

 

Aby uzyskał uprawnienia potrzebne do kierowania jednoś›ladem uczestnicy będą… musieli się™ wykazać‡ niezbędnymi kwalifikacjami.  Egzamin obejmie sprawdzenie ich wiadomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych  z jazdy danym rodzajem pojazdu z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.

 

Przypominamy, że kartą™ rowerową… może uzyskał osoba, która osiągn곂a wiek 10 lat. W przypadku karty motorowerowej trzeba mieć‡ ukończone 13 lat.

 

Organizatorem egzaminów jest Wydział‚ Ruchu Drogowego KPP w Jaśle we współpracy z Zespołem Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle.

(KPP Jasło)