Aktualności

3 maja Świąto Konstytucji

 

 

 

Szanowni Państwo, mieszkał„cy Podkarpacia!

 

 

 

Konstytucja uchwalona 3-go maja, 220 lat temu, został‚a zbudowana wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania i pokoju. Połę…czyła tradycje Polski, Europy i wartości Oświecenia. Ten dziejowy dokument pozwoliś‚ Polakom przetrwać okres zaborów, niewoli i okupacji. Dał‚ nam poczucie wolności i niepodległości. Wartości zawarte w Konstytucji, takie jak równość‡ wobec prawa, rządy oparte na woli narodu, stał‚y się™ fundamentem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dziś› z tych wartości korzystamy. W wolnych, bezpośrednich wyborach wybieramy głową™ naszego państwa. Decydujemy o tym kto reprezentuje nas w obu izbach Parlamentu. Wybierają…c wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, kształ‚tujemy nasze lokalne społeczności.

 

 

 

Drodzy mieszkał„cy Podkarpacia!

 

 

 

Zachęcam Państwa do udział‚u w obchodach majowych – Święcie Flagi 2-go maja i Konstytucji 3-go Maja. Udekorujmy nasze domy biał‚o-czerwoną… flagą… państwową…. Oddajmy w ten sposób hoś‚d twórcom Konstytucji 3-go Maja i cześć tym, którzy walczyli o niepodległę… Polską™.

 

Wojewoda podkarpacki

Mał‚gorzata Chomycz