Aktualności

Reprezentanci gminy Skołyszyn na finał‚ powiatowy Turnieju BRD

Szkoła Podstawowa w Kunowej  oraz Publiczne Gimnazjum w Kunowej będą… reprezentować Gminą™ Skołyszyn na finale powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbędzie się™ 15 kwietnia w Jaśle.

 

Z upoważnienia wójta – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kunowej, zgłosiła organizatorowi (Jasielskiemu Klubowi Motorowemu i Ratownictwa Drogowego) do eliminacji powiatowych drużyny w składzie: Szkoła Podstawowa w  Kunowej (Marcin Figura, Krzysztof Stygar, Klaudia Wszoś‚ek, opiekun Agnieszka Wieczorek  oraz Gimnazjum w Kunowej  w (Maciej Gajda , Bartosz Krawczyk, Judyta Podraza, opiekun Agnieszka Wieczorek).

 

Serdecznie zapraszamy na finał‚ w dniu 15 kwietnia o godzinie 9:30, który odbędzie się™ w budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle przy ulicy Szkolnej oraz na obiektach przylegają…cego do placówki Miasteczka Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy.