Aktualności

Reprezentanci gminy Nowy Żmigród na finał‚ powiatowy Turnieju BRD

Szkoła Podstawowa w Desznicy  oraz Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie będą… reprezentować Gminą™ Nowy Żmigród na finale powiatowym Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbędzie się™ 15 kwietnia w Jaśle.

 

Z upoważnienia wójta  Pani Barbara Marrzał‚  zgłosiła Szkołę™ Podstawową… w Desznicy, organizatorowi (Jasielskiemu Klubowi Motorowemu i Ratownictwa Drogowego) do eliminacji powiatowych drużyny w składzie: Szkoła Podstawowa w Desznicy (Bartosz Sochacki, Konrad Mastej, Piotr Poliwka, opiekun Barbara Marrzał‚  oraz Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie ( Michał‚ Kłosowski, Maciej Potera, Jakub Cyran, opiekun Barbara Marrzał‚ ).

 

Serdecznie zapraszamy na finał‚ w dniu 15 kwietnia o godzinie 9:30, który odbędzie się™ w budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle przy ulicy Szkolnej oraz na obiektach przylegają…cego do placówki Miasteczka Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy.